Úvod

Víťazmi pre rok 2016 sa stali:

Dominika Kubicová z Čadce v kategórii Aktívny mládežník,

Tatiana Jánošková z Kysuckého Nového Mesta v kategórii Aktívny občan,

Alojz Lajčin z Habovky v kategórii Top starosta/primátor ,

Obec Likavka v kategórii Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži,

Benefičné aktivity mladých ľudí Tomáša Badika a Petra Kuriaka zo Žiliny v kategórii Top čiň ľudskosti.

********************

Rada mládeže Žilinského kraja

 pozýva nominované osobnosti na vyhlásenie ocenení,

ktoré bude 9. decembra 2016 o 17:00 h

v Palec Hotel Polom, Žilina http://palacehotelpolom.sk/

********************

Na oceňovanie za aktívne občianstvo a ľudskosť do termímu uzávierky prišlo spolu 22 nominácii:
9 x aktívny mládežník, 6 x aktívny občan, 3 x top starosta/primátor, 2 x Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži, 2 x Top čin ľudskosti.

Komisia, ktorá rozhoduje o TOP víťazoch v jednotlivých kategóriach je zložená z:

Mária Bošňáková– Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Odbor  mládeže,

Igor Janckulík-  poslanec Národnej rady  SR a Žilinského samosprávneho kraja,

Tibor Iró– predseda Asociácie krajských rád mládeže,

Alžbeta Kanáliková–  eRko, Hnutie kresťanských spoločenstiev deti, členka kontrolnej komisie RMŽK

Martin Šturek– predseda Rady mládeže Žilinského kraja.

*********************

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2016 v Žilinskom kraji.

 Rada mládeže Žilinského kraja ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.

Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva, ľudského prístupu a hodnotných príkladov záujmu o skvalitnenie života v miestnej komunite.

Cena bude udeľovaná v 5 kategóriách:

a/ Aktívny  mládežník

b/ Aktívny občan

c/  Top starosta / primátor

d/ Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži.

e/ Top čin ľudskosti

 

Predkladateľom môže byť:

–  právnická osoba ( obec, mimovládna organizácia alebo jej lokálna zložka, škola a pod.)

-neformálna skupina fyzických osôb (nomináciu podávajú minimálne traja členovia neformálnej skupiny). Každý navrhovateľ môže zaslať  jednu nomináciu v každej kategórii.

Nominácie je potrebné dodať do 1. decembra 2016 cez nominačný list.

a/  elektronickou formou na e-mail: rmzk@rmzk.sk  , do predmetu správy uviesť „ocenenie“

b/ písomnou formou na adresu: Rada mládeže Žilinského kraja, M.R.Štefánika 8390/13, 010 01 Žilina.

Z doručených návrhov odborná komisia vyberie víťaza v každej kategórii.

Udelenie cien bude   9. decembra 2016 v Palace Hotel Polom, Žilina.

 

Oceňovanie sa realizuje pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára. S podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a  Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2016.