Obec Likavka

Obec Likavka v kategórii Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži

Kategória : Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži, Ocenení 2016 | Rok :

Obec Likavka už viac rokov pristupuje k svojim dobrovoľníkom na veľmi dobrej úrovni. Výsledkom je kvalitné pôsobenie dobrovoľníckych organizácií na pôde obce Likavka, ktoré podporuje finančne, materiálne i tým, že sa o ich…

Tomáša Badika a Petra Kuriaka

Tomáš Badik a Petet Kuriak zo Žiliny v kategórii Top čiň ľudskosti.

Kategória : Ocenení 2016, Top čin ľudskosti | Rok :

Žiaci zorganizovali v aule našej školy v decembri roku 2015 benefičný koncert na podporu Detského domova v Bytči, ktorému bol odovzdaný finančný dar a hračky od sponzorov. Tento rok sa rozhodli pokračovať a z tejto benefície…

Alojz Lajčin

Alojz Lajčin z Habovky v kategórii Top starosta/primátor

Kategória : Ocenení 2016, Top starosta / primátor | Rok :

Keď sa v našej dedine povie starosta, u každého to vyvolá inú reakciu ,alebo spomienku na stretnutie s ním. Niekedy je príjemná , no vo väčšine prípadov, ako to je…

Tatiana Jánošková

Tatiana Jánošková z Kysuckého Nového Mesta v kategórii Aktívny občan

Kategória : Aktívny občan, Ocenení 2016 | Rok :

Tatiana Jánošková žije v Kysuckom Novom Meste, časť Dubie. Dnes spolu s manželom pracuje v rodinnej firme. Má 3 deti a popri starostlivosti o svoju rodinu sa často zapája do charitatívnych projektov. Na základe…

Dominika Kubicová

Dominika Kubicová z Čadce v kategórii Aktívny mládežník,

Kategória : Aktívny mládežník, Ocenení 2016 | Rok :

Dominika Kubicová je žiačkou 3. C Obchodnej akadémie DMJ  v Čadci. Aktívne pracuje na škole v žiackej školskej rade a je i členkou krajského stredoškolského parlamentu  ŽSK za región Kysuce. Počas svojej práce…