IMG_0809

Martin Hoblík

Kategória : Ocenení 2011, Rôznorodý rozvoj detí a mládeže | Rok :

Martin Hoblík pracuje ako dobrovoľník v Oravskom centre mládeže v Ústi nad Priehradou. Pomáha nielen pri základnej prevádzke centra, ale predovšetkým je „anjelom strážnym“ mladým závislým chalanom, ktorí sa v centre pripravujú…

IMG_0793

Veronika Muroňová

Kategória : Ocenení 2011, Rôznorodý rozvoj detí a mládeže | Rok :

Veronika Muroňová je mladá zodpovedná dobrovoľníčka v organizácií NODAM. Vo svojej práci formuje osobnosti detí v obci Klin na hornej Orave. Má veľkú zásluhu na duchovnom raste deti. Pravidelne sa s nimi stretáva…

foto_1

Marek Šubjak

Kategória : Ocenení 2011, Rôznorodý rozvoj detí a mládeže | Rok :

Marek Šubjak je dobrovoľníkom v nízkoprahovom klube Oravského centra mládeže v Trstenej. Tu sa pravidelne stretáva s deťmi a mladými ľuďmi mesta, kde pre nich vytvára program a trávi s nimi svoj voľný čas. Vedie záujmové…