IMG_0879

Anton Krajčík

Kategória : Ocenení 2011, Športový rozvoj detí a mládeže | Rok :

Anton Krajčík ako dobrovoľník začal viesť turistický krúžok mladých ľudí pred 40 rokmi na obchodnej akadémiu v Žiline.  Za celé toto obdobie viedol mladých ľudí k láske k prírode a k  ľuďom. Na…