krska

Martin Krška

Kategória : Ocenení 2012, Rôznorodý rozvoj detí a mládeže | Rok :

Martin väčšinu svojho času venuje ako dobrovoľník deťom a mladým ľuďom. Od roku 2005 je dirigentom a hlavným vedúcim Detského orchestra u saleziánov v Žiline. Detský orchester funguje od roku 1992….