Nominácia

 

Na oceňovanie za aktívne občianstvo a ľudskosť do termímu uzávierky prišlo spolu 22 nominácii:
9 x aktívny mládežník, 6 x aktívny občan, 3 x top starosta/primátor, 2 x Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži, 2 x Top čin ľudskosti.

Komisia, ktorá rozhoduje o TOP víťazoch v jednotlivých kategóriach je zložená z:

Mária Bošňáková– Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Odbor mládeže

Igor Janckulík-  poslanec Národnej rady  SR a Žilinského samosprávneho kraja,

Tibor Iró– predseda Asociácie krajských rád mládeže,

Alžbeta Kanáliková–  eRko, Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže, členka kontrólnej komisie RMŽK

Martin Šturek– predseda Rady mládeže Žilinského kraja.

 

********************************************************************************

Nominovať možno v zmysle Štatútu:

a/ Aktívny  mládežník– mladý človek do 25 rokov, ktorý svojimi aktivitami a záujmom o život v  miestnej komunite prináša do nej hodnoty, ktoré ju obohacujú.
b/ Aktívny občan– osoba, ktorá svojou angažovanosťou vo veciach verejných a komunitných  je dobrým príkladom pre mladú generáciu.
c/  Top starosta / primátor– osoba, ktorá stojí na čele obce / mesta. Osoba, ktorá sa okrem iných dôležitých oblastí  venuje aj komunikácii s mladými ľuďmi a ich podpore.
d/ Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži– nominovať  možno mesto alebo dedinu zo Žilinského kraja, ktorá sa venuje mládeži a podporuje ju nad rámec svojich povinností.
e/ Top čin ľudskosti– významný čin, skutok pomoci občanom v núdzi, zdravotne postihnutým, seniorom, deťom, rodinám v kritických okamihoch a pod. Čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivcov či komunity. Čin, ktorý vyzdvihuje ľudskosť, dôstojnosť a odvahu človeka.

Podmienky nominácie sú v Štatúte oceňovania.

Nominácia musí obsahovať:

  • pri nominovanom jednotlivcovi: meno a priezvisko nominovaného, jeho adresu, rok narodenia, telefonický aj mailový kontakt, dôvod návrhu nominácie na ocenenie, 3 fotografie nominovaného z nejakej jeho aktivity.
  • pri nominácii obce: názov a adresa obecného úradu, dôvod návrhu nominácie na ocenenie, 3 fotografie z aktivít, ktoré obec podporuje.

Nominácie je potrebné dodať do 1. decembra 2016

Tu nominačný list.