IMG_0879

Anton Krajčík

Kategória : Ocenení 2011, Športový rozvoj detí a mládeže | Rok :

Anton Krajčík ako dobrovoľník začal viesť turistický krúžok mladých ľudí pred 40 rokmi na obchodnej akadémiu v Žiline.  Za celé toto obdobie viedol mladých ľudí k láske k prírode a k  ľuďom. Na…

0001

Margita Banasová

Kategória : Kultúrny rozvoj detí a mládeže, Ocenení 2011 | Rok :

Margita Banasová je aktívnou dobrovoľníčkou, ktorá pôsobí v hornooravskej obci Zubrohlava.  Mnoho rokov  pôsobí ako organizátorka kultúrnych podujatí – divadelných vystúpení v obci aj mimo nej. Dlhé roky je režisérkou a vedúcou…

IMG_0793

Veronika Muroňová

Kategória : Ocenení 2011, Rôznorodý rozvoj detí a mládeže | Rok :

Veronika Muroňová je mladá zodpovedná dobrovoľníčka v organizácií NODAM. Vo svojej práci formuje osobnosti detí v obci Klin na hornej Orave. Má veľkú zásluhu na duchovnom raste deti. Pravidelne sa s nimi stretáva…

0003

Martin Šturek

Kategória : Neformálne vzdelávanie detí a mládeže, Ocenení 2011 | Rok :

Martin Šturek je človek, ktorý má veľké srdce. Pracuje ako dobrovoľník v organizácii DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže . Niekoľko rokov tu  učil chlapcov hrať na gitare a často nezištne pomáhal pri…

foto_1

Marek Šubjak

Kategória : Ocenení 2011, Rôznorodý rozvoj detí a mládeže | Rok :

Marek Šubjak je dobrovoľníkom v nízkoprahovom klube Oravského centra mládeže v Trstenej. Tu sa pravidelne stretáva s deťmi a mladými ľuďmi mesta, kde pre nich vytvára program a trávi s nimi svoj voľný čas. Vedie záujmové…

IMG_0744

Simona Obšivanová

Kategória : Kultúrny rozvoj detí a mládeže, Ocenení 2011 | Rok :

Simona Obšivanová má mnoho darov, ktoré rozvíja v mnohých oblastiach ako dobrovoľníčka. Je študentkou Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline, kde aktívne vedie aj žiacku školskú radu. Simona je mimoriadne obdarovaný človek…

IMG_0894

Janka Briššáková

Kategória : Ocenení 2011, Rozvoj sociálneho cítenia detí a mládeže | Rok :

Janka Briššáková je dobrovoľníčkou občianskeho združenia Návrat 9 rokov. Jej dobrovoľnícka činnosť sa vyvíjala počas tohto obdobia od vytvárania voľnočasového programu pre deti na Klube náhradných rodín na Orave, cez…

Marta Janoťáková

Kategória : Ocenení 2011, Rozvoj mládežníckej organizácie | Rok :

Marta Janoťáková prišla do oblastného centra eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev deti v Námestove ako blesk z jasného neba. Po odchode osoby zodpovednej za  mládež v  Zakamennom sa ujala vedenia mládeže ona…

IMG_0753

Marianna Barbořáková

Kategória : Kultúrny rozvoj detí a mládeže, Ocenení 2011 | Rok :

Marianna Barbořáková vyrástla v detskom folklórnom zbore Stavbárik, kde od svojich 5 rokov tancovala. V súčasnosti je už v Stavbári, no popri svojej práci je dobrovoľníčkou v Stavbáriku. Každý týždeň sa už niekoľko rokov…

IMG_0763a

Marianna Kolejáková

Kategória : Ocenení 2011, Rozvoj mládežníckej organizácie | Rok :

Marianna Kolejáková je mladá dobrovoľníčka, ktorá svoje dobrovoľníctvo rozvíja len 4 roky, no robí to veľmi horlivo. Aktívne a svedomite sa zapája  do projektov sociálnej starostlivosti v organizácií OZ Misia mladých v Tvrdošíne….