OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zuzana Michaľaková

Kategória : Dlhoročná dobrovoľnícka práca, Ocenení 2012 | Rok :

Od roku 1997 sa Zuzana veľmi aktívne venovala deťom a mladým v eRku- Hnutí kresťanských spoločenstiev detí v Rajci. Počas svojej činnosti sa pravidelne raz za týždeň stretávala s deťmi a mladými. Okrem toho…

hurakova

Monika Huráková

Kategória : Dlhoročná dobrovoľnícka práca, Ocenení 2012 | Rok :

Monika je osobou, s ktorou je radosť spolupracovať. Jej nominovanie na ocenenie ju veľmi prekvapilo, lebo pri svojej činnosti , ktorú robí zo srdca a dobrovoľne  si nikdy neuvedomovala, že jej príklad…

grobarcik

Peter Grobarčík

Kategória : Ocenení 2012, Rozvoj sociálneho cítenia deti a mládeže | Rok :

Peter Grobarčík – mladý muž, ktorému vždy záležalo aby občania so zdravotným znevýhodnením boli spoločnosťou akceptovaní. Možno aj preto, lebo on sám má diagnostikovanú detskú mozgovú obrnu. Už počas strednej…

krska

Martin Krška

Kategória : Ocenení 2012, Rôznorodý rozvoj detí a mládeže | Rok :

Martin väčšinu svojho času venuje ako dobrovoľník deťom a mladým ľuďom. Od roku 2005 je dirigentom a hlavným vedúcim Detského orchestra u saleziánov v Žiline. Detský orchester funguje od roku 1992….

srnankova

Daniela Srnánková

Kategória : Ocenení 2012, Rozvoj mládežníckej organizácie | Rok :

Danielka je drobné žieňa s obrovským srdcom a veľkým potenciálom pozitívnej energie. Takmer všetok voľný čas venuje folklóru, okrem toho, že je aktívnou tanečnicou FS Stavbár, už niekoľko rokov sa bez nároku…

lastikova

Monika Laštíková

Kategória : Ocenení 2012, Rozvoj mládežníckej organizácie | Rok :

Monika Laštíková má 27 rokov, býva v Námestove a je zamestnaná ako detská lekárka v Dolnom Kubíne. Každé ráno musí ísť veľmi skoro na autobus do práce a voľného času…

kullova

Mária Kullová

Kategória : Ocenení 2012, Rozvoj mládežníckej neformálnej skupiny | Rok :

Majka je študentka bilingválnej slovensko-anglickej obchodnej akadémie. Má neskutočné kvantum učiva a veľa práce, ktoré si toto štúdium vyžaduje. Ona napriek tomu našla vo svojom živote miesto pre druhých ľudí. Začalo…

IMG_0878

Ján Suroviak

Kategória : Celoživotné dobrovoľnícke dielo, Ocenení 2011 | Rok :

Ján Suroviak je známy aj pod skautským menom „Pamajorán“. Svoju dobrovoľnícku činnosť sústredil v organizácii Slovenský skauting, ktorý ho nadchol do takej miery, že si zaumienil založiť jeden  zbor v…

0004

Peter Prieložny

Kategória : Celoživotné dobrovoľnícke dielo, Ocenení 2011 | Rok :

Peter Prieložny je dobrovoľníkom 22 rokov. Svoje pôsobenie v oblasti dobrovoľníctva začal už v období vysokoškolského štúdia. Ako dobrovoľník pôsobil v Združení kresťanských spoločenstiev mládeže, Okresnej rade mládeže a bol prvým predsedom…

IMG_0885

Mária Hodásová

Kategória : Celoživotné dobrovoľnícke dielo, Ocenení 2011 | Rok :

Mária Hodásová sa 19 rokov venuje deťom a mladým animátorom v eRku – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, oblastné centrum Rajecké Teplice. Pričinila sa o vznik tohto centra, ktoré je aktívne aj vďaka Márii…