IMG_0831a

Jozef Ristvej

Kategória : Celoživotné dobrovoľnícke dielo, Ocenení 2011 | Rok :

Jozef Ristvej sa popri rodine a práci ako dobrovoľník pred 21 rokmi podieľal zakladaní mládežníckej organizácie AMAVET-  Asociácia pre mládež, vedu a techniku. Po založení organizácie začal aj v Martine pracovať s mladými ľuďmi…

IMG_0831

Dana Šedová

Kategória : Celoživotné dobrovoľnícke dielo, Ocenení 2011 | Rok :

Dana Šedová 23 rokov popri zamestnaniu a rodine pracuje ako  dobrovoľníčka. Je umeleckou vedúcou a súčasne choreografkou detského folklórneho súboru Stavbárik. Počas týchto rokov vychovala mnohé deti, ktoré sú teraz členmi…

IMG_0856

Stanislav Kučera

Kategória : Celoživotné dobrovoľnícke dielo, Ocenení 2011 | Rok :

Stanislav Kučera „nesie svoje srdce priamo na dlani, aby ho dával iným.“ – hovoria o ňom v Klube Značkár, kde je dlhoročným aktívnym členom a predsedom .Vďaka jeho úsiliu sa začala pred niekoľkými rokmi…

IMG_0817

Alžbeta Kanáliková

Kategória : Celoživotné dobrovoľnícke dielo, Ocenení 2011 | Rok :

Alžbeta Kanáliková je osoba, vďake ktorej sa v Žiline rozbehla práca oblastného centra eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Viac ako 18 rokov popri svojom zamestnani vysokoškolskej pedagogičky pracuje s deťmi, mladými…

IMG_0814

Zuzana Jurisová

Kategória : Celoživotné dobrovoľnícke dielo, Ocenení 2011 | Rok :

Zuzana Jurisová ako dobrovoľníčka dlhé roky pracuje so zo zdravotne znevýhodnenými mladými ľuďmi. S ľuďmi na vozíčku či s iným hendikepom. Popri všetkých svojich povinnostiach, je jednou z mála vzácnych a úžasných ľudí, ktorí…

IMG_0809

Martin Hoblík

Kategória : Ocenení 2011, Rôznorodý rozvoj detí a mládeže | Rok :

Martin Hoblík pracuje ako dobrovoľník v Oravskom centre mládeže v Ústi nad Priehradou. Pomáha nielen pri základnej prevádzke centra, ale predovšetkým je „anjelom strážnym“ mladým závislým chalanom, ktorí sa v centre pripravujú…

0005

Eva Kosmeľová

Kategória : Kultúrny rozvoj detí a mládeže, Ocenení 2011 | Rok :

Eva Kosmeľová je dobrovoľníčkou v mladom občianskom združení NODAM v stredisku Klin na Orave. Ako dobrovoľníčka štvrtý rok vedie skupinky deti v obci. Svoje dobrovoľníctvo rozvíja pri tvorbe kultúrnych vystúpení detí. Spolu s inými…

IMG_0879

Anton Krajčík

Kategória : Ocenení 2011, Športový rozvoj detí a mládeže | Rok :

Anton Krajčík ako dobrovoľník začal viesť turistický krúžok mladých ľudí pred 40 rokmi na obchodnej akadémiu v Žiline.  Za celé toto obdobie viedol mladých ľudí k láske k prírode a k  ľuďom. Na…

0001

Margita Banasová

Kategória : Kultúrny rozvoj detí a mládeže, Ocenení 2011 | Rok :

Margita Banasová je aktívnou dobrovoľníčkou, ktorá pôsobí v hornooravskej obci Zubrohlava.  Mnoho rokov  pôsobí ako organizátorka kultúrnych podujatí – divadelných vystúpení v obci aj mimo nej. Dlhé roky je režisérkou a vedúcou…

IMG_0793

Veronika Muroňová

Kategória : Ocenení 2011, Rôznorodý rozvoj detí a mládeže | Rok :

Veronika Muroňová je mladá zodpovedná dobrovoľníčka v organizácií NODAM. Vo svojej práci formuje osobnosti detí v obci Klin na hornej Orave. Má veľkú zásluhu na duchovnom raste deti. Pravidelne sa s nimi stretáva…