Alžbeta Kanáliková je osoba, vďake ktorej sa v Žiline rozbehla práca oblastného centra eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Viac ako 18 rokov popri svojom zamestnani vysokoškolskej pedagogičky pracuje s deťmi, mladými ľuďmi pri pravidelných a epizodických aktivitách. Jej prínos do radov dobrovoľníctva sa nedá nevšimnúť. Betka, ako ju volajú jej mladí aj starší priatelia, je veľmi obetavá, zodpovedná a empatická dobrovoľníčka. Jej zanietenie a naozaj stopercentný vklad do vecí  posúva mladých ľudí a motivuje ich robiť veci lepšie a kvalitnejšie.

Alžbetu Kanálikovú nominovalo eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, oblastné centrum Žilina v kategórii celoživotné dobrovoľnícke dielo – dlhoročná dobrovoľnícka práca.