Dana Šedová 23 rokov popri zamestnaniu a rodine pracuje ako  dobrovoľníčka. Je umeleckou vedúcou a súčasne choreografkou detského folklórneho súboru Stavbárik. Počas týchto rokov vychovala mnohé deti, ktoré sú teraz členmi folklórneho súboru Stavbár a hodnotní otcovia a maminy rodín.

Každý týždeň nacvičuje s deťmi vystúpenia, ktoré potešia starkých v domove dôchodcov, deti v materskej škole, aj rodičov na koncertoch. V súčasnosti vedie 100 členný súbor.

V profesionálnom umeleckom svete by jej prácu charakterizovali ako choreografka, scenáristka, režisérka, dramaturgička, často aj moderátorka. Ona tvrdí o sebe, že je súčasť jednej krásnej rodiny. Tá  rodina sa volá detský folklórny súbor Stavbárik a ona je  v nej rada mamou, tetou trénerkou i kamarátkou.

Jej dobrovoľníctvo zasahuje aj do Rady mládeže Žilinského kraja, kde je vždy ochotná priložiť ruku k práci.

Danu Šedovú nominovala Rada mládeže Žilinského kraja v kategórii celoživotné dobrovoľnícke dielo –  dlhoročná dobrovoľnícka práca.