Jozef Ristvej sa popri rodine a práci ako dobrovoľník pred 21 rokmi podieľal zakladaní mládežníckej organizácie AMAVET-  Asociácia pre mládež, vedu a techniku. Po založení organizácie začal aj v Martine pracovať s mladými ľuďmi a šíriť myšlienky užitočnosti vedy a techniky medzi mladými ľuďmi. Založil tu Klub, kde sa doteraz ako aktívny dobrovoľník, zúčastňuje rôznych podujatí, sprevádza mladých ľudí – víťazov festivalov na prestížne súťaže v oblasti vedy a techniky v zahraničí.

Jozef Ristvej má rád prácu s mládežou a kde môže robí pre rozvoj detskej a mládežníckej osobnosti všetko, čo je v jeho silách.  Aj v súčasnosti je aj členom Rady národnej kultúry SR ako zástupca organizácií pracujúcich s mládežou a ako dobrovoľník je podpredseda – Združenia informačných a poradenských centier mladých v SR.

Jozefa Ristveja nominovala organizácia AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku v kategórii celoživotné dobrovoľnícke dielo –  dlhoročná dobrovoľnícka práca.