Mária Hodásová sa 19 rokov venuje deťom a mladým animátorom v eRku – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, oblastné centrum Rajecké Teplice. Pričinila sa o vznik tohto centra, ktoré je aktívne aj vďaka Márii doteraz. 15 rokov bola oblastnou vedúcou.

Pre ňu, ako sama hovorí, práca v eRku nebola len o sebarealizácii a aktivitách, ale najmä o vzájomných vzťahoch a priateľstvách.

Vďaka jej nasadeniu pre dobrovoľnícku prácu s deťmi, ktorú vykonávala popri práci a svojich osobných starostiach, mnoho detí a dospievajúcich prežilo zmysluplne a radostne veľa pekných chvíľ. Mnohé „jej deti“ v súčasnosti pracujú ako aktívni animátori v eRku alebo v iných organizáciách.

Máriu Hodasovú nominovalo eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, oblastné centrum Rajecké Teplice v kategórii  celoživotné dobrovoľnícke dielo – dlhoročná dobrovoľnícka práca.