Peter Prieložny je dobrovoľníkom 22 rokov. Svoje pôsobenie v oblasti dobrovoľníctva začal už v období vysokoškolského štúdia. Ako dobrovoľník pôsobil v Združení kresťanských spoločenstiev mládeže, Okresnej rade mládeže a bol prvým predsedom Rady mládeže Žilinského kraja. Popri tom  pracoval vo vedení Rady mládeže Slovenska. Zaslúžil sa o vznik a fungovanie Informačného centra mladých v Žiline a doposiaľ popri práci a svoje rodine organizuje  zaujímavé podujatia pre deti a mladých ľudí z celého regiónu.

Ľudia, ktorí s ním pracujú hovoria:“ že Peto je nadšený a zapálený za každú dobrú myšlienku, ktorá prinesie osoh mladým ľuďom. Je to horiaca sviečka, od ktorej je dobre sa dať zapáliť pri šírení dobra“

Petra Prieložného nominovala Rada mládeže Žilinského kraja v kategórii celoživotné dobrovoľnícke dielo – dlhoročná dobrovoľnícka práca.