Stanislav Kučera „nesie svoje srdce priamo na dlani, aby ho dával iným.“ – hovoria o ňom v Klube Značkár, kde je dlhoročným aktívnym členom a predsedom .Vďaka jeho úsiliu sa začala pred niekoľkými rokmi spolupráca so základnými a strednými školami v meste Žilina. Mladí ľudia sa učia láske k prírode a všetkému, čo s ňou súvisí.

Stanislav Kučera popri svojej práci vysokoškolského pedagóga  ovplyvňuje myslenie mladých aj v Klube. Svojou prácou učí mladých ľudí, že je potrebné pracovať tak, aby sme nemysleli len na seba, ale aj na dobro druhých.

Stanislava Kučeru nominovala neformálna skupina členov Klubu Značkár v kategórii celoživotné dobrovoľnícke dielo – dlhoročná dobrovoľnícka práca.