Zuzana Jurisová ako dobrovoľníčka dlhé roky pracuje so zo zdravotne znevýhodnenými mladými ľuďmi. S ľuďmi na vozíčku či s iným hendikepom. Popri všetkých svojich povinnostiach, je jednou z mála vzácnych a úžasných ľudí, ktorí v rámci svojho osobného voľna, robia naozaj maximum preto, aby  zdravotné znevýhodnenie mladých ľudí, akékoľvek tipu, bolo naozaj minimálnou prekážkou, k plnohodnotnému a rovnocennému životu so zdravými ľuďmi, na ceste k naplneniu ich snov a túžob!.. Zuzana sa snaží spestriť a skvalitniť  život tým, ktorí sme po skončení školskej dochádzky, zostali väčšinou doma. Znevýhodnení mladí ľudia o Zuzane hovoria: „Zuzka že nás ťahá a berie do spoločnosti medzi ľudí, kde sa dá.  No hľadá aj možnosti pracovného  uplatnenia pre tých zdravotne znevýhodnených, ktorým to ich schopnosti  aspoň trošku dovoľujú. Pre zdravotne znevýhodneného človeka, je vedomie, že aj on môže byť a je aspoň trošku užitočný pre spoločnosť v ktorej žije, tým najväčším a najkrajším darom!… A tento dar často od Zuzky dostávame.

Zuzanu Jurišovú nominovalo občianske združenie Misia mladých Tvrdošín v kategórii celoživotné dobrovoľnícke dielo – dlhoročná dobrovoľnícka práca.