Eva Kosmeľová je dobrovoľníčkou v mladom občianskom združení NODAM v stredisku Klin na Orave. Ako dobrovoľníčka štvrtý rok vedie skupinky deti v obci. Svoje dobrovoľníctvo rozvíja pri tvorbe kultúrnych vystúpení detí. Spolu s inými mladými ľuďmi organizuje počas roka akadémie v miestnom kostole, nacvičuje  dramatické programy a pantomímy. Eva  ako dobrovoľníčka je temperamentná a priateľská k deťom, ochotná zapojiť sa do každého dobrého diela v prospech iných.

Evu Kosmeľovú nominovalo občianske združenie NODAM – Združenie detí a mládeže v kategórii Kultúrny rozvoj deti a mládeže.