Simona Obšivanová má mnoho darov, ktoré rozvíja v mnohých oblastiach ako dobrovoľníčka. Je študentkou Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline, kde aktívne vedie aj žiacku školskú radu.

Simona je mimoriadne obdarovaný človek v oblasti slova a dramatického umenia, ktoré intenzívne rozvíja. Ako dobrovoľníčka mnoho času trávi v detskom divadelnom súbore Bosniačik v Tepličke nad Váhom kde pôsobí ako dobrovoľníčka, je aktívnou členkou divadla p. Abafiho Makovice. Svoj talent a čas daruje pri moderovaniach, recitačných súťažiach, pri projekte Červené stužky a iných.

Simona je dobrovoľník s otvoreným srdcom citlivým na potreby okolia, kde prináša svoje dary tak, aby svet okolo nej bol krajší a radostnejší.

Simonu Obšivanovu nominovala zástupcovia Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline v kategórii Kultúrny rozvoj deti a mládeže.