Anton Michalica pôsobí v organizácií Misia mladých v Tvrdošíne. Od roku 2005 je ako dobrovoľník jej predseda. Jeden rok dobrovoľnícky pôsobil ako učiteľ na detskej onkológii v B. Bystrici. Vedie nízkoprahový klub v Tvrdošíne, kde robia mnohé projekty pre deti a mladých ľudí  so špecifickými potreba z radov neorganizovanej mládeže. Od roku 2007 spustil dobrovoľnícky program, v ktorom mladí ľudia uskutočňovali aktivity pre detské domovy, špeciálne školy, vrchol bol 15 dňový tábor pre celý detský domov z Novej Bane. Je zakladateľom programu pomoc rodinám. Doteraz v tomto programe pomohli viac ako 15 rodinám v rôznych sociálnych oblastiach.

Mladí o ňom hovoria: „Tóno je človek, ktorý celé svoje srdce odovzdáva mladým  aj ľudom zo sociálne slabších rodín.  Aktívne sa zaujíma o ich životy, čo ich trápi a snaží  sa im pomôcť a  podať pomocnú  ruku.“

Antona Michalicu nominovala neformálna skupina mladých ľudí, ktorým pozitívne zasiahol do života. Nominovaný je v kategórii:  rozvoj mládežníckej organizácie.