Helena Ristvejová  je zakladateľkou neziskovej organizácie Informačného centra mladých v Martine, ktorá vznikla v roku 1998. Od jej vzniku až do apríla 2006 tu pracovala ako dobrovoľníčka, bola autorkou desiatok úspešne  zrealizovaných projektov.  Aj v súčasnosti pomáha všetkým, najmä študentom a mladým ľuďom zo znevýhodneného prostredia v rôznych oblastiach informačného a poradenského servisu. Ako dobrovoľníčka sa aktívne zapájala do projektov: Každý iný – všetci rovní, Zdravý životný štýl, Rozvoj finančnej gramotnosti, Bambiriáda, Participácia mladých ľudí na živote mesta Martin, s mladými ľuďmi vytvorila Martinský parlament mladých. V súčasnosti ako dobrovoľníčka  je zapojená do aktivít projektu Obchodovanie s ľuďmi – týka sa to každého z nás.

Helenu Ristvejovú nominovala Rada mládež Žilinského kraja v kategórii rozvoj mládežníckej organizácie a neformálnej skupiny.