Jozef Korený pôsobí v organizácii eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí už mnoho rokov. Od roku 2003 na Liptove ako dobrovoľník bol oblastným vedúcim, následne hospodárom, projektovým manažérom. Vďaka jeho obetavosti je oblastne centrum Liptov jedno z najväčších v organizácií eRko.

Počas posledných 8 rokoch sa venoval aj osobnej práci s deťmi v spoločenstvách a akciách na miestnej, krajskej aj celoslovenskej úrovní. Úzko spolupracuje aj s Radou mládeže Žilinského kraja.

„Dobrovoľnícka práca Jozefa Koreného v Oblastnom centre Liptov sa často realizuje v skrytosti, no jej ovocie vždy vyjde na verejnosť“ hovoria o ňom mladí ľudia.

Jozefa Koreného nominovalo eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Oblastné centrum Liptov v kategórii rozvoj mládežníckej organizácie .