Marianna Kolejáková je mladá dobrovoľníčka, ktorá svoje dobrovoľníctvo rozvíja len 4 roky, no robí to veľmi horlivo. Aktívne a svedomite sa zapája  do projektov sociálnej starostlivosti v organizácií OZ Misia mladých v Tvrdošíne. Každý týždeň sa stretáva so skupinkou mladých ľudí, kde je animátorkou. A pravidelne pripravujú a organizujú aktivity pre deti zo sociálne slabších rodín a zo Zariadenia núdzového bývania v Dolnom Kubíne.

O Marianne  ľudia hovoria: „ že je usmievavá, energická, vitálna, vždy plná nových nápadov. Na svoj vek dokáže veľmi dobre pracovať so skupinou, motivovať ju, poznať jej slabé i silné stránky. Je empatická a dobrá kamarátka aj pre „starších“ kamarátov.  Je príkladom pre dobrovoľníkov“

Mariannu Kolejakovu nominovalo občianske združenie Misia mladých. Nominovaná je v kategórii rozvoj mládežníckej organizácie.