Marta Janoťáková prišla do oblastného centra eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev deti v Námestove ako blesk z jasného neba. Po odchode osoby zodpovednej za  mládež v  Zakamennom sa ujala vedenia mládeže ona – napriek tomu, že je to manželka a matka viac početnej rodiny, našla si čas venovať sa mládeži a spolu s ňou venovali množstvo svojho času deťom vo farnosti. Okrem pravidelných stretnutí organizovali tvorivé dielne, kolednícke podujatia vo vianočnom období a zúčastňovali sa podujatí organizovaných eRkom.

Marta  dokázala  vekový rozdiel medzi ňou a mládežou využiť na medzigeneračný dialóg a ponúkla mladým úžasný príklad vlastného života. Mladí hovoria: dnes keď všetci „nestíhame“ a nemáme na nič čas – práve ona, pracujúca matka nám bola vzorom a vždy si na nás našla čas. Nebolo podujatie na ktorom by sa s deťmi nezúčastnila a rovnako pomáhala aj v aktivitách pre mládež oblastného centra.“

Nejde teda vôbec o to, koľko akcií pomáhala zorganizovať, koľko stretiek pre deti sa zúčastnila a koľko hodín v priemere sa dobrovoľníckej činnosti venovala. Ide o to, že ona do dobrovoľníckej činnosti dávala svoje srdce, rozdávala sa pre nás a hlavne pre deti.

Vedúca oblastného centra v Námestove hovorí: Rada by som tento text písala v prítomnom čase. No zákerná ťažká Martu pripútala na lôžko. My mladí  na ňu stále myslíme a veríme, že Boh dokáže zázrak a uzdraví ju. Marta je človek, ktorý neskutočne miluje ľudí  so srdcom na dlani.

Martu Janoťakovú Nominovalo eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Oblastné centrum Námestovo v kategórii rozvoj mládežníckej organizácie.

Ocenenie prebral jej manžel – pán Dušan Janoťák.