Timotej Máhrik ako dobrovoľník pracuje v Občianskom združení Stopy v Žiline od jeho založení v r. 2005. Od začiatku je plne zapojený do všetkých zložiek činností združenia. Je členom mládežníckej kapely noXcuse, od r. 2007 stojí v úzkom tíme, ktorý pripravuje diskusný klub pre mladých Odpoj sa a následne jeho ekvivalenty v centre Escape, od r. 2007 tiež vedie skupinu 12 – 15 ročných, každé leto pracuje na viacerých táboroch ako vedúci a v neposlednom rade sa stará o zabezpečenie audio techniky a ozvučenie všetkých koncertov a iných podujatí združenia.

O Timotejovi v organizácií  hovoria, že je mimoriadne pracovitý, ochotný chalan, s úžasným vzťahom k mladším kamarátom, pre ktorých je  aj skvelým vzorom. Je jedným z tých, bez ktorých by OZ Stopy nebolo tím, čím sú.

Timoteja Máhrika nominovala občianske združenie Stopy v kategórii rozvoj mládežníckej organizácie

Ocenenie preberie jeho manželka pani Lucia Mahríková.