Karin Grobarčíková ako dobrovoľníčka tretí rokov pôsobí v žiackej školskej rade pri Spojenej škole v Námestove. Vo svojej práci stmeľuje ľudí v kolektív a svojimi nápadmi, elánom dokázala zo žiackej školskej rady vytvoriť skupinu mladých ľudí, ktorým záleží na druhých ľuďoch. Pod jej vedením skupina mladých na školu prináša ovzdušie priateľstva, radosti, príjemných zážitkov, kde okrem vzdelávania je dôležité aj prostredie výchovy- výchovy k ľudskosti, angažovanosti, záujmu o druhých.

Jej spolužiaci a pedagógovia o nej hovoria: „Karin je skromná, cieľavedomá, nezanedbávajúca svoje povinnosti, aj keď sa veľa angažuje v rôznych projektoch vo svojom voľnom čase. Nájde si čas na spolužiakov aj rodinu. Na škole je dobrovoľníka s veľkým D. Je to človek nežný a krásny s veľkým srdiečkom.“

Karin Grobarčíkovú nominovala žiacka školská rada pri Spojenej škole v Námestove v kategórii: rozvoj neformálnej skupiny.