Mária Stasová je malý človek s veľkým srdcom- hovoria o nej jej kamaráti. Ako dobrovoľníčka pôsobí v Liesku medzi mladými ľuďmi a ako dobrovoľníčka  aktívne vedie žiacku školskú radu pri Spojenej škole v Nižnej.

Jedná pedagogička z tejto školy o Márii hovorí: „Poznám Majku už takmer štyri roky, nesmierne si vážim jej prácu a som veľmi rada, že mám možnosť zviditeľniť jej aktivitu, ochotu pomáhať,  jej dobrovoľníctvo.  Odkedy  ako predsedníčka vedie našu žiacku radu, cítiť v našej škole akéhosi nového ducha, plného pozitívnej energie. Dokázala niečo, čo sa nám ešte pred piatimi rokmi zdalo priam nemožné. Vytiahla od počítačov spolužiakov bez záujmov, pozitívnym prístupom ich motivovala k aktívnej práci a výsledkom je súčasný stav- nesmierne množstvo aktivít, ktoré prebiehajú na našej škole.“

A čo hovorí Mária – ako vidí seba a svojich kamarátov: „Hľadáme spôsoby, akými by sme mohli slúžiť ľuďom okolo nás a tešiť sa pritom z vyčarovaného úsmevu na ich tvárach.“

Máriu Stasovú nominovala neformálna skupina vytvorená zo študentov žiackej školskej rady a pedagógov školy v kategórii rozvoj neformálnej skupiny.