Marek Šubjak je dobrovoľníkom v nízkoprahovom klube Oravského centra mládeže v Trstenej.

Tu sa pravidelne stretáva s deťmi a mladými ľuďmi mesta, kde pre nich vytvára program a trávi s nimi svoj voľný čas. Vedie záujmové krúžky a odovzdáva mladým svoje skúsenosti. Učí ich ako pozitívne prežívať svoj voľný čas. Zasväcuje ich do práce s pocitom tak, aby sa nestávali závislými na hrach a sociálnych sieťach.

Marek je dobrovoľníkom so špecifikáciou IT odborníka. Je veľmi obetavý a ochotný pomôcť všade kde je potreba.

Mareka Šubjaka nominovalo občianske združenie Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v kategórii rôznorodého rozvoja deti a mládeže.

Ocenenie prevzal Martin Hoblík.