Veronika Muroňová je mladá zodpovedná dobrovoľníčka v organizácií NODAM. Vo svojej práci formuje osobnosti detí v obci Klin na hornej Orave. Má veľkú zásluhu na duchovnom raste deti. Pravidelne sa s nimi stretáva a pracuje v spoločenstve pre dobro obyvateľov celej obce. Hoci je dobrovoľníčkou v porovnaní s ostatnými ocenenými krátko je vo svojej organizácií príkladom pre ostatných mladých ľudí – a preto ju chceme vyzdvihnúť ako príklad nasledovania hodný- žiť nezištne život pre iných bez nároku na odmenu, kedy len jedno slovo  chcú deti vyjadriť – ĎAKUJEME že ťa máme.

Veroniku Muroňovú nominovalo občianske združenie NODAM, Združenie detí a mládeže, stredisko Klin v kategórii rôznorodého rozvoja deti a mládeže.