Janka Briššáková je dobrovoľníčkou občianskeho združenia Návrat 9 rokov. Jej dobrovoľnícka činnosť sa vyvíjala počas tohto obdobia od vytvárania voľnočasového programu pre deti na Klube náhradných rodín na Orave, cez dobrovoľníctvo v konkrétnych rodinách, organizovanie vzdelávacích seminárov až po samostatnú koordinačnú činnosť celého Klubu náhradných rodín v Námestove.

Janka je obetavou dobrovoľníčkou, ktorá venuje deťom v náhradným rodinám veľa času, energie a práce z presvedčenia, že pomáha dobrej veci. Robí to, pre deti, lebo vie, že náhradné rodičovstvo má zmysel a deti, ktoré nemali to šťastie vyrastať vo svojej biologickej rodine, majú rodinu, ktorá im poskytne pocit bezpečia a pomôže im na ceste životom. Janka svojou dobrovoľníckou prácou poskytuje náhradným rodičom podporu, pomáha im vlastne pomáhať deťom, ktoré vyrastajú mimo svoju pôvodnú rodinu. K tejto činnosti priviedla aj iných mladých ľudí.

Janku Briššakovú nominovala občianske združenie Návrat v kategórii   rozvoj sociálneho cítenia detí a mládeže.