Anton Krajčík ako dobrovoľník začal viesť turistický krúžok mladých ľudí pred 40 rokmi na obchodnej akadémiu v Žiline.  Za celé toto obdobie viedol mladých ľudí k láske k prírode a k  ľuďom. Na častých turistických vychádzkach v osobných rozhovoroch ich formoval v hodnotné osobnosti, ktoré v súčasnosti zastavajú rôzne významne miesta v spoločnosti. V zodpovednosti k prírode ich viedol aj k zodpovednosti za spoločnosť.

Hoci pán Anton na svojich pleciach nesie 7 krížik aj v dnešných časoch berie mládež na turistické potulky krásnym Slovenskom, pripravuje im menej aj viac náročne trasy aby sa učili  prekonávať  popri turistike aj náročnosť života. Ako dobrovoľník má aj významné zásluhy na duchovnom rozvoji detí a mládeže.

Antona Krajčíka nominovala neformálna skupina mladých turistov zo Žiliny v kategórii športového rozvoja deti a mládeže.