Martin Šturek je človek, ktorý má veľké srdce. Pracuje ako dobrovoľník v organizácii DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže . Niekoľko rokov tu  učil chlapcov hrať na gitare a často nezištne pomáhal pri mnohých aktivitách  a táboroch v organizácií. Ako vysokoškolák pracoval na Rade mládeže Žilinského kraja kde veľmi svojou činnosťou pozitívne ovplyvnil mnohých stredoškolákov.  Viedol viaceré tréningy a školenia pre nich, čím podporoval ich angažovanosť a participáciu na veciach verejných.

Niekoľko rokov sa venuje aj divadlu ako ochotník v ich obci, kde rozvíja  a podporuje kultúrny život. Pre svoju dobrovoľnícku angažovanosť a dobrý príklad života bol zvolený ako mladí človek aj za poslanca v obci.

Martin  do každej činnosti, ktorú robí, vkladá sám seba. Nikdy neodmietne akúkoľvek pomoc či už v obci, vo farnosti, v organizácii- všade kde sa dá obiť dobro priloží svoju ruku a srdce.

Martina Štureka nominovala neformálna skupina mladých ľudí z Hornej Oravy v kategórii neformálne vzdelávanie deti a mládeže.

Ocenenie prevzala jeho sestra Janka Štureková.