Pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, ktorý celý svet slávi 5.decembra usporiadala Rada mládeže Žilinského kraja prvý ročník oceňovania „Srdce v rukách – dobrovoľník 2011“. Ocenených bolo 26 dobrovoľníkov zo Žilinského kraja, ktorí pracujú vo svete mladých ľudí.

V stredu 7. decembra 2011 o 16:00 sa v historickej budove Radnice mesta Žilina uskutočnilo slávnostné udeľovanie cien „ Srdce v rukách – dobrovoľník 2011“. Možnosť nominovať dobrovoľníkov, ktorí pracujú pre rozvoj deti a mladých ľudí na území Žilinského kraja využilo 14 mimovládnych organizácií a 9 neformálnych skupín občanov. Všetky nominácie hodnotila nezávislá komisia, ktorá z 28 navrhovaných nominantov vybrala 26 dobrovoľníkov, ktorí si prevzali ceny z rúk Ľubomíra Krajčího, prednosti Krajského školského úradu v Žiline, Dany Mažgutovej, riaditeľky odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja, Adriány Jurišovej, vedúcej odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline a Dariny Čiernikovej, predsedníčke Rady mládeže Žilinského kraja.

Ovzdušie plné vďačnosti za nezištnosť dobrovoľníkov pretkávali krátke informácie o prínose oceňovaných a lahodné tóny hudby ponúknuté študentmi žilinského konzervatória.

„ Dobrovoľník je človek, ktorý vo svojej obetavej službe, bez nároku na finančnú odmenu z jemných nití svojej práce vytvára krásne dielo v duši mladej osobnosti.´“ povedala Darina Čierniková, predsedníčka Rady mládeže Žilinského kraja.

Ocenení si okrem pamätného listu mohli odniesť symbolický obraz z rôznofarebných niti, ktorý pre každého z nich vytvoril 79-ročný umelec pán Stanislav Smatana zo Súľova.

Dobrovoľníkov, ktorí si odniesli ocenenie „ Srdce v rukách – dobrovoľník 2011“ môžete nájsť v sekcii OCENENÍ.

Podujatie sa uskutočnilo vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Mesta Žilina.