Myšlienka ocenenia práce dobrovoľníkov sa rozšírila do všetkých krajov, do celého Slovenska. Vytvorila sa tak sieť, ktorá bude motivovať a povzbudzovať čo raz viac ľudí k dobrovoľníctvu a bude každoročne pripomínať, že táto práca má zmysel.

Dobrovoľnícku prácu nie je možné ohodnotiť financiami, pretože človek pri nej daruje kus svojho srdca. A to je valuta presahujúca hodnotu všetkého zlata na svete. Hoci dobrovoľníci robia túto prácu nezištne, je dobré ak si na nich niekto spomenie a vie oceniť ich prácu. Možno len jednoduchým slovom: “Ďakujem”.

S podobnou myšlienkou sa rozhodli niektoré organizácie alebo inštitúcie v každom kraji, že usporiadajú oceňovanie dobrovoľníkov, aby okrem spomínaného povzbudenie a vďačnosti ukázali, že existujú ešte ľudia, ktorí sa nedívajú na všetko cez peniaze alebo zisk.

Bližšie informácie o oceňovaní dobrovoľníkov v jednotlivých krajoch: