Oceňovanie dobrovoľníkov s titulom “Srdce v rukách” sa uskutočnilo v Žilinskom kraji po prvý raz. Napriek tomu sa správa o oceňovaní rozletela do všetkých kútov Slovenska a vyzdvihla tak dôležitosť tohoto podujatia.

Ponúkame Vám odkazy na niektoré internetové portály, ktoré uverejnili informácie o oceňovaní dobrovoľníkov v Žilinskom kraji:

a iné.