Buď aktívny a zaujímaj sa o svoje okolie

Oceňovanie 2020

Ocenenými za rok 2020 boli:

V kategórii Aktívny mládežník: 

Nicol Mária Vrabková *Monika Haľamová*Katarína Krasňanová*Zuzana Dagmar Kubíková, ktorá získala hlavnú cenu* Soňa Führichová* Erik Jančík* Alexander Vrabko*Natália Srnčíková* Veronika Dúbravská* Andrea Pepuchová*Jarmila Peldová

Viac o ocenených sa dozviete tu: https://ocenovanie.rmzk.sk/oceneni-2020/zuzana-dagmar-kubikova-aktivny-mladeznik-hlavne-ocenenie/

 

V kategórii Aktívny občan:

Milan Mihalec*Rudolf Mlích*Juraj Gavlák*Milan Mičáň*Magdaléna Turčinová*Iveta Košarišťanová*Jaroslav Jevjak*Vladimír Kutiš, ktorý získal hlavnú cenu

Viac o ocenených sa dozviete tu: https://ocenovanie.rmzk.sk/oceneni-2020/vladimir-kutis-aktivny-obcan-hlavne-ocenenie/

V kategórii Top starosta/primátor:

Bohuslav Bella, ktorý získal hlavnú cenu

V kategórii Top čin ľudskosti: 

Jozef Křivánek*Pavol Bartoš*Petra Mičianová*Milan Matula*Oravská pomoc o.z.: Marek Kurtulík, Karol Pjentek, Michal Steinocher, Magdaléna Polťáková, Kristián Kočička, ktorá získal hlavnú cenu

Viac o ocenených sa dozviete tu: https://ocenovanie.rmzk.sk/oceneni-2020/oravska-pomoc-o-z-top-cin-ludskosti-hlavne-ocenenie/

 

 

Hodnotiaca komisia, ktorá rozhoduje o udelení ocenení a hlavnej cene v každej kategórií je zložená z:

Martina  GAJDÁROVÁ – Úrad Žilinského samosprávneho kraja,

Tibor IRÓ– predseda Asociácie krajských rád mládeže,

Dominik  POVRAŽNÍK– mládežnícky delegát v OSN 2018 

Martin ŠTUREK – predseda rady mládeže Žilinského kraja

Alžbeta KANALÍKOVÁ – eRko- HKSD

 

 1. Oficiálny názov ocenenia: AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ.
 2. Vyhlasovateľom a organizátorom ocenenia v Žilinskom kraji je Rada mládeže Žilinského kraja  (ďalej len RMŽK).
 3. Poslaním ocenenia AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ je zviditeľniť a upozorniť verejnosť na výnimočných ľudí, aktivity aj samosprávy, ktorí svojou prácou pomáhajú vytvárať pozitívne prostredie pre život mládeže v kraji svojim aktívnym občianskym a ľudským prístupom. Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva a ľudského prístupu.
 4. Ocenenie AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ sa udeľuje v rámci týchto kategórií:
  1. Aktívny mládežník
  2. Aktívny občan
  3. Top starosta / primátor
  4. Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži
  5. Top čin ľudskosti
ярос удобрение