Buď aktívny a zaujímaj sa o svoje okolie

Oceňovanie 2022

Ocenenými za rok 2022 boli:

V kategórii Aktívny mládežník: 

Sofia Bajanková *  Adriana Burgerová * Petra Mikosová *  Martina Klinovská * Patrícia Fidesová * Dorota Večereková * Anna Bereníková * Noemi Gareková * Ivana Wallenfelsová * Klaudia Lobodášová * Ján Hromádka * Marianna Zahradníková * Mária Janolová * Mária Šurabová  

Viac o ocenených tu: https://ocenovanie.rmzk.sk/oceneni-2022/patricia-fidesova-aktivny-mladeznik-specialne-ocenenie/

 

V kategórii Aktívny občan:

Lýdia Oravcová * Dana Cervanová * Magdaléna Hrčkuľáková * Ivan Šedo * Katarína Kubinová* Pavol Kéri * Zuzana Iľanovská * Agnesa Čanecká * Margita Jackova * Pavol Miškovič * Michal Melišík

Viac o ocenených tu: https://ocenovanie.rmzk.sk/oceneni-2022/dana-cervanova-aktivny-obcan-specialne-ocenenie/

 

V kategórii Top starosta/primátor:

Pavol Gomola * Pavol Bugeľ 

Viac o ocenených tu: https://ocenovanie.rmzk.sk/oceneni-2022/pavol-gomola-top-starosta-specialne-ocenenie/

 

V kategórii Top čin ľudskosti: 

Ukrajinské komunitné centrum v Martine * Štefan Špalek * Ľubomír Drgáň * Aneta Vrabcová * Ladislav Balažec * Milan Dubec * Ján Ďurica * Marianna Bebčáková * Sára Gáliková

Viac o ocenených tu: https://ocenovanie.rmzk.sk/oceneni-2022/jan-durica-top-cin-ludskosti-specialne-ocenenie/

 

Viac o všetkých ocenených sa dozviete v jednotlivých kategóriach.

 

 

 

 

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie
za aktívne občianstvo a ľudskosť 2022 v Žilinskom kraji.

Okolo nás žije mnoho ľudí, ktorým by bolo vhodné vyjadriť vďačnosť, uznanie a pozornosť. Nemusia robiť obrovské zmeny, no snažia sa drobnými krokmi, tam kde žijú, pracujú či študujú, robiť svet krajším, milším a ľudskejším. Ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2022 je priestor, kde im svoju pozornosť, vďačnosť a úctu môže vyjadriť skupina obyvateľov, či organizácia zo Žilinského kraja. Vďačnosti a uznania nikdy nie je dosť.

Rada mládeže Žilinského kraja ponúka, v 7. ročníku, obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.

Cena bude udelená v 5 kategóriách:
a/ Aktívny mládežník – mladý človek do 25 rokov, ktorý svojimi aktivitami a záujmom o život v miestnej komunite do nej prináša hodnoty, ktoré ju obohacujú.
b/ Aktívny občan – osoba, ktorá je svojou angažovanosťou vo veciach verejných a komunitných, dobrým príkladom pre mladú generáciu.
c/ Top starosta/primátor – osoba, ktorá stojí na čele obce/mesta a okrem iných dôležitých oblastí sa venuje aj komunikácii s mladými ľuďmi a ich podpore.
d/ Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži – nominovať možno mesto alebo dedinu zo Žilinského kraja, ktorá sa venuje mládeži a podporuje ju nad rámec svojich povinností.
e/ Top čin ľudskosti – významný čin, skutok pomoci občanom v núdzi, zdravotne postihnutým, seniorom, deťom, rodinám v kritických okamihoch a pod. Čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivcov, či komunity. Čin, ktorý vyzdvihuje ľudskosť, dôstojnosť a odvahu človeka.

„Poslaním tohto oceňovania je zviditeľnenie hodnôt aktívneho občianstva a ľudského prístupu. Je to miesto, kde obyvatelia Žilinského kraja môžu prejaviť svoju pozornosť a úctu voči tým, ktorí obohacujú miestnu komunitu a sú príkladom pre iných,“ povedala Karin Grobarčíková, predsedníčka Rady mládeže Žilinského kraja.

Predkladateľom môže byť: právnická osoba (obec, mimovládna organizácia alebo jej lokálna zložka, škola a pod.) alebo neformálna skupina fyzických osôb (nomináciu podávajú minimálne 5 členovia neformálnej skupiny). Každý navrhovateľ môže zaslať jednu nomináciu v každej kategórii.

Nominácie je potrebné dodať do 14. 11. 2022 do 24:00 h cez tento formulár: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQPRuTyLg14G2N0RGn1ciIcFSrkpkO6tbZWqMVj1Xvkxva5A/viewform

K nominácii je potrebné na e-mail rmzk@rmzk.sk poslať 4 fotografie nominovanej osoby (obce) a do predmetu správy uviesť „ocenenie 2022“. Ideálne by to mali byť fotografie, ktoré priamo súvisia a dopĺňajú túto nomináciu (fotografie priamo z činnosti) a jedna z nich by mala byť aktuálna portrétna fotografia.
Z doručených návrhov odborná komisia vyberie na ocenenie tých, ktorí spĺňajú štatút oceňovania a tiež určí jedno hlavné ocenenie v každej kategórií.
Udelenie ocenení je plánované na 02. decembra 2022 v Martine.

Oceňovanie sa realizuje pod záštitou predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Kontakt:
Rada mládeže Žilinského kraja, M. R. Štefánika 8390/13, 010 01 Žilina, mobil: 0908 965 002,
e-mail: darina.ciernikova@rmzk.sk , www.rmzk.sk