Nominácia

Nominované osoby boli:

Aktívny mládežník:

Nicol Mária Vrabková 
Monika Haľamová
Katarína Krasňanová
Zuzana Dagmar Kubíková
Soňa Führichová
Erik Jančík
Alexander vrabko
Natália Srnčíková, Veronika Dúbravská, Andrea Pepuchová
Jarmila Peldová

Aktívny občan:

PhDr. Milan Mihalec, DiS.art., PhD.
Rudolf Mlich
Juraj Gavlák
PhDr. Milan Mičáň
Mgr. Magdaléna Turčinová
PhDr. Iveta Košarišťanová
Jaroslav Jevjak
Vladimír Kutiš 

Top čin ľudskosti:

Jozef Křivánek
Pavol Bartoš
Petra Mičianová
Milan Matula
Oravská pomoc: Marek Kurtulík, Karol Pjentek, Michal Steinocher, Magdaléna Polťáková, Kristián Kočička

Top starosta:

Ing. Bohuslav Bella