Oceňovanie 2019

Ocenenými za rok 2019 boli:

V kategórii Aktívny mládežník: 

Patrik Hyll * Michaela Veselovská *Kristína Hrčková  *Veronika Kuchťáková

*Ján Šuvada, ktorý získal hlavnú cenu *Viliam Jašica *Monika Vojtašáková *Barbora Bajčiová

*Kristína Ľubová *Dominik Tomaštík *Andrej Kavecký * Tomáš Hruškovic

Viac o ocenených sa dozviete tu: https://ocenovanie.rmzk.sk/oceneni-2019/jan-suvada/

V kategórii Aktívny občan:

Helena Hollá * Iveta Martinková, ktorá získala hlavnú cenu * Oľga Prísažná * Pavol Sedlák * Anna Červeňová * Andrea Jarabáková * Ľubica Bednárová * Renáta Prísažná * Katarína Mliečková * Helena Straková * Anton Katrenčík * Silvia Rovná * Viera Katráková * Jana a Anton Sumihorovi * Jozef Korený * Mária Olešová * Juraj Balek * Alžbeta Kanáliková * Helena Ristvejová * Jaroslav Miškovič * Andrea Kekeľáková Laššaková * Vladimír Dolník * Jana Mlynarčíková * Kristína Bednárová

Viac o ocenených sa dozviete tu: https://ocenovanie.rmzk.sk/oceneni-2019/iveta-martinkova/

V kategórii Top starosta/primátor:

Marián Mihalda * Karol Revaj * Magdaléna Zmarzláková- ktorá získala hlavnú cenu 

Viac o ocenených sa dozviete tu: https://ocenovanie.rmzk.sk/oceneni-2019/magdalena-zmarzlakova/

V kategórii Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži:

Mesto Ružomberok * Obec Zákamenné- ktorá získala hlavnú cenu  * Obec Kamenná Poruba

Viac o ocenených sa dozviete tu: https://ocenovanie.rmzk.sk/oceneni-2019/obec-zakamenne/

V kategórii Top čin ľudskosti: 

Marián Plevko * Simona Sochuľáková * Benjamín Sakala * Magdaléna Polťáková ktorá získala hlavnú cenu * Ľubomír Šuňavec, Lukáš Golis

Viac o ocenených sa dozviete tu:https://ocenovanie.rmzk.sk/oceneni-2019/magdalena-poltakova/

Video záznam z oceňovanie nájdete tu( začína na stope 12:38) : Záznam z odovzdávania ocenení

Link na fotogalériu : https://ocenovanie.rmzk.sk/fotogaleria/ocenovanie-2019/

 

 

Hodnotiaca komisia, ktorá rozhoduje o udelení ocenení a hlavnej cene v každej kategórií je zložená z:

Ivan HROMADA – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, riaditeľ Odboru  mládeže,

Martina  GAJDÁROVÁ – Úrad Žilinského samosprávneho kraja,

Tibor IRÓ– predseda Asociácie krajských rád mládeže,

Petra SŇAHNIČANOVÁ–  IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže

Dominik  POVRAŽNÍK– mládežnícky delegát v OSN 2018 

 

____________________________________________________________________________

 

Rada mládeže Žilinského kraja v 4. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.

Cena bude udeľovaná v 5 kategóriách:

a/ Aktívny  mládežník– mladý človek do 25 rokov, ktorý svojimi aktivitami a záujmom o život v  miestnej komunite prináša do nej hodnoty, ktoré ju obohacujú.

b/ Aktívny občan– osoba, ktorá svojou angažovanosťou vo veciach verejných a komunitných, je dobrým príkladom pre mladú generáciu. 

c/  Top starosta / primátor– osoba, ktorá stojí na čele obce / mesta. Osoba, ktorá sa okrem iných dôležitých oblastí  venuje aj komunikácii s mladými ľuďmi a ich podpore.

d/ Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži– nominovať  možno mesto alebo dedinu zo Žilinského kraja, ktorá sa venuje mládeži a podporuje ju nad rámec svojich povinností.

e/ Top čin ľudskosti– významný čin, skutok pomoci občanom v núdzi, zdravotne postihnutým, seniorom, deťom, rodinám v kritických okamihoch a pod. Čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivcov či komunity. Čin, ktorý vyzdvihuje ľudskosť, dôstojnosť a odvahu človeka.

„Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva, ľudského prístupu a hodnotných príkladov záujmu o skvalitnenie života v miestnej komunite“, povedal Martin Šturek, predseda Rady mládeže Žilinského kraja.

Predkladateľom môže byť:  právnická osoba ( obec, mimovládna organizácia alebo jej lokálna zložka, škola a pod.) alebo  neformálna skupina fyzických osôb (nomináciu podávajú minimálne piati členovia neformálnej skupiny). Každý navrhovateľ môže zaslať  jednu nomináciu v každej kategórii.

Nominácie je potrebné dodať do 30.11. 2019 do 24:00 h cez tento formulár: https://lnk.sk/dquS

K nominácii je potrebné na e-mail rmzk@rmzk.sk poslať 4 fotografie nominovanej osoby (obce) a do predmetu správy uviesť „ocenenie 2019“. Ideálne by to mali byť fotografie, ktoré priamo súvisia a dopĺňajú túto nomináciu (fotografie priamo z činnosti) a jedna z nich by mala byť aktuálna portrétna fotografia.

Z doručených návrhov odborná komisia vyberie víťaza v každej kategórii.

Udelenie cien bude  19. decembra 2019 .

Oceňovanie sa realizuje pod záštitou

  • predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.
  • predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera

 S podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Kontakt:                             

Rada mládeže Žilinského kraja,  M. R. Štefánika 8390/13, 010 01 Žilina, mobil: 0908 965 002, 

e-mail: darina.ciernikova@rmzk.skwww.rmzk.sk