Občianske združenie tvoria mladí ľudia: Marek Kurtulík, Karol Pjentek, Michal Steinocher, Magdaléna Polťáková,
Kristián Kočička, Marek Kurtulík – zakladateľ a hlavný líder Oravskej pomoci, vyše 5 rokov sa ako dobrovoľník venuje
práci s deťmi a mládežou. Karol Pjentek, dobrovoľný hasič pomáha aj pri kalamitách, aktívne sa venuje hasičskému
športu, veľakrát asistoval pri záchrane ľudského života. Michal Steinocher, dobrovoľný hasič pomáha aj pri
kalamitách, dvakrát zachránil ľudský život. Magdaléna Polťáková – dvakrát zachránila ľudský život, Kristián Kočička
– dobrovoľný zdravotník na športových súťažiach, všetci piati sa venujú dobrovoľníckej práci s deťmi a mládežou.

Pred koronou dobrovoľne a nezištne učili prvú pomoc formou interaktívnych prednášok na základných a stredných školách
Oravy a okolia. Vyše tisíc detí vie už dnes vďaka Oravskej pomoci podať prvú pomoc človeku, ktorý to potrebuje. O ich
interaktívne prednášky prejavili záujem aj dospelí z rôznych organizácií. Korona ukázala, okrem iného, aj skutočné
charaktery ľudí. Pozitívnych správ nebolo veľa, ale táto môže motivovať druhých. A ako hovorí náš žiak Marek Kurtulík
citujúc Matku Terezu: „Všetko, čo robíme, je len kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“
Počas korony, keď sa všetci ľudia začali báť o svoje zdravie a životy, traja študenti zo Strednej zdravotníckej školy v Dolnom
Kubíne sa rozhodli zrekonštruovať starú nepoužívanú faru v Bzinách a premeniť ju na miesto, kde by realizovali detské
tábory na výučbu prvej pomoci. Ako sa vyjadril Marek Kurtulík: „Vytvoriť komunitné centrum pre deti a mládež. Aby
ho mohol využívať každý, kto bude chcieť a kto ho bude potrebovať.“ Ich zámer sa podaril.
Za vysoko morálne činy týchto mladých ľudí sú vzorom pre študentov aj ostatných obyvateľov. Ich činy sú činmi ľudskosti,
ktoré nie sú len jednorázové, ale systematické.
Nomináciu na ocenenie predložila: Stredná zdravotnícka škola Dolný Kubín

ĎALŠÍ OCENENÍ BOLI:

Jozef Křivánek

 

Menovaný Jozef Křivánek ,je predsedom našej  Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých  a Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Oščadnici  už 22 rokov.Pritom je i predsedom Okresného centra Slovenského zväzu telesne postihnutých v Čadci.Popri dlhoročnej práce ,ktorú vykonáva i napriek zdravotnému postihnutiu v prospech nás zdravotne postihnutých a seniorov v našej obci bol vybraný i ako člen do Rady seniorov pri Žilinskom samosprávnom kraji .Jeho srdcovou záležitosťou je organizovanie Benefičného koncertu „Od srdca k srdcu“,kde z dobrovoľného vstupného už z 13.ročníkov sme darovali potravinové balíčky,školské potreby ale i hračky zdravotne postihnutím deťom ,sociálne odkázaným a sirotám.V tomto roku ,teda 14 ročník sme z dobrovoľného vstupného sme zakúpili i za pomoci sponzorov + z 2% dani DEFIBRILÁTOR na ochranu života  našich občanov v Oščadnici.a to dňa 16.10. 2020 teda Europský deň záchrany sme ho i za pomoci nášho predsedu a starostu našej obce nainštalovali .Je  splnenie nášho záväzku i cez toto obdobie Koronavirúsu ,odhodlanie byť nápomocný svojím občanom.Za čo starosta vyjadril pre našu organizáciu Veľké Ďakujem. Ďalej môžme spomenuť jeho iniciatívu pri podujatiach ako napr. organizovanie Športových hier osôb so zdravotným postihnutím deti , mládež a seniorov už 8 ročník.Starostlivosť o hrob sovietských partizánov,starostlivosť o lavičky na autobusových zastávkách v našej obci.  Veľmi dobru spoluprácu zo Základnou školou v Oščadnica -centrum .Jeho aktivity oceňujú i členovia Rady OC SZTP v Čadci ale i OO JDS v Čadci.. Preto výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých a ZO Jednoty ddôchodcov Slovenska v Oščadnici navrhuje Jozefa Křivánka -predsedu ZO SZTP a ZO JDS na ocenenie  TOP ČIN ĽUDSKOSTI 

Nomináciu  na ocenenie predložilo: Základná organizácia,Slovenského zväzu telesne postihnutých v Oščadnici -výbor 

Pavol Bartoš

Môj nominant,  má veľké srdce pomáhať druhým. Vždy je ochotný a nápomocný. Je tak skromný, že nerád sa svojimi aktivitami prezentuje na verejnosti. Osobne poznám jeho štedrosť. Pravidelne nielen pred Vianocami obdarúva materiálne, ale i finančne rôzne sociálne slabšie rodiny. Veľmi aktívne pôsobí v Oravskom záchrannom systéme. Nikdy nepozerá na svoj osobný záujem, ale záujem celospoločenský ako pomôcť.Spomínam si na momenty, keď bola snehová kalamita, bol odvážny a išiel pomáhať ľuďom. Jeho pokojná povaha a rozvaha  je častokrát takým povzbudením pri riešení mnohých ťažkých situácii. Svojim konaním a správaním je Paľo veľkým vzorom pre mladšiu generáciu.

Nomináciu  na ocenenie predložilo:  Katarína Kubinova ,  Peter Oleš ,  Judita Paľová , Igor Janckulík, Mária Olešová

Petra Mičianová

Myslím,že v tejto situácii bola príliš pohotová a taktiež odvážna.
V júni Peťa zachránila život malému chlapčekovi.Keď šla v piatok večer do starej školy na akciu s názvom „Filmový večer“ tak po ceste natrafila na malého asi 2-ročného chlapčeka len v pančuškách ,s cumlíkom v ústach a plyšákom v ruke na chodníku.No keď zbadala,že ide vybehnúť na cestu pod práve idúce auto ,vtedy akoby ju pochytil druhý dych a rozutekala sa za ním a stiahla ho k sebe na chodník.Na šťastie nikomu sa nič nestalo a chlapček ušiel mamine z domu,bez toho aby ona o tom vedela.Takže Lukáško je chválabohu v poriadku a nič sa mu nestalo.Myslím si,že tento čin potrebuje uznanie keďže Peťa,ktorá Lukáška zachránila má zdravotné problémy a výraznú tetániu a aj napriek tomu zachránila tento mladý život,čím ohrozila ten svoj.

Milan Matula

Milan Matula je výnimočný mladý človek od malička žijúci v obci Svätý Kríž. Skromný vrúcny človek s citom pre svoje okolie a vnímanie prostredia.
Niekoľko desiatok rokov sa venuje mládeži v klube Aikido Liptovský Mikuláš, kde deťom a mládeži vštepuje princípy nielen bojového umenia, ale aj správania sa a ľudskosti v pozitívnom hodnotovom vyjadrení.
Zaujíma sa o svoje okolie a nie je ľahostajný k problémom, ktoré vníma vo svojej blízkosti a keď sa dá hneď ich rieši. Súčasťou jeho okolia bol aj kamarát Branislav Doležal, ktorého postretla tŕnistá cesta životom. Pred necelým rokom mu bola diagnostikovaná vážna zdravotná nemoc – rakovina. Braňo potreboval cítiť pozitívnu energiu okolia. Energický športovec Milan Matula vnímal bezodkladnú potrebu pomôcť, poradiť a hlavne nasmerovať myslenie. Nebol pre neho problém aj s ostatnými kamarátmi zorganizovať odvoz do nemocnice na chemoterapiu, či ožarovanie. Pre partiu bolo malinou upraviť obecný nájomný byt, ktorý mal Braňo pridelený, či pomôcť s potravinami, vitamínmi a varením. Milan Matula začiatkom leta tohto roku pretavil myšlienku pomoci od obyvateľov tým, že zmobilizoval, motivoval a organizoval materiálnu zbierku, ktorá sa stretla s veľkým nadšením a uznaním.
V mozaike okamihov, z ktorých sa skladá jeden ľudský život, majú svoje miesto zvítania, úsmevy šťastia, no i ťažké chvíle rozlúčok. Poznajúc však prostú realitu života a prísnu logiku pozemskej dráhy človeka, aj tak nás vždy prekvapí, zaskočí a zraní skutočnosť, že od nás odišiel človek. Braňo Doležal nás začiatkom októbra 2020 navždy opustil.
„Milana vnímam ako férového chlapa s nadhľadom nad vecou a veľkým srdcom“ – starosta obce

Nomináciu  na ocenenie predložil: Obec Svätý Kríž, 032 11 Svätý Kríž 152