Kontakt

Rada mládeže Žilinského kraja

M.R. Štefánika 8390/13
010 01 Žilina

tel: +421 908 965 002
e-mail: rmzk@rmzk.sk
www.rmzk.sk