Oceňovanie 2017

Ocenenými za rok 2017 boli:

V kategórii Aktívny mládežník: Diana Musová z Turčianskych Teplíc, Dominik Hriník zo Žiliny, ktorý získal hlavnú cenu.

V kategórii Aktívny občan: Miroslav Saniga z Liptovských Revúc, Eva  Kurjaková zo Zubrohlavy, ktorá získala hlavnú cenu, Miroslava Petríková, Ivana Hrušková z Čadce, Jozef Ristvej z Martina, Gabriela Gálfyová z Liptovského Mikuláša.

V kategórii Top starosta/primátor: Erika Cintulová, starostka Kláštora pod Znievom, Michal Strnál, starosta Oravskej Polhory, ktorý získal hlavnú cenu, Ján Blcháč, primátor Liptovského Mikuláša.

V kategórii Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži: Obec LIESEK

V kategórii Top čin ľudskosti: Matej Michalík z Čierneho pri Čadci, Rebeka BABINSKÁ a kolektív II.ZuA z Liptovského Mikuláša, Viera Perašínová a Pavel Perašín z Liptovského Mikuláša, ktorí získali hlavnú cenu.

 


 

Rada mládeže Žilinského kraja ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť 2017

Cena bude udeľovaná v 5 kategóriách:

a/ Aktívny  mládežník– mladý človek do 25 rokov, ktorý svojimi aktivitami a záujmom o život v  miestnej komunite prináša do nej hodnoty, ktoré ju obohacujú.

b/ Aktívny občan– osoba, ktorá svojou angažovanosťou vo veciach verejných a komunitných, je dobrým príkladom pre mladú generáciu.

c/  Top starosta / primátor– osoba, ktorá stojí na čele obce / mesta. Osoba, ktorá sa okrem iných dôležitých oblastí  venuje aj komunikácii s mladými ľuďmi a ich podpore.

d/ Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži– nominovať  možno mesto alebo dedinu zo Žilinského kraja, ktorá sa venuje mládeži a podporuje ju nad rámec svojich povinností.

e/ Top čin ľudskosti– významný čin, skutok pomoci občanom v núdzi, zdravotne postihnutým, seniorom, deťom, rodinám v kritických okamihoch a pod. Čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivcov či komunity. Čin, ktorý vyzdvihuje ľudskosť, dôstojnosť a odvahu človeka.

„Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva, ľudského prístupu a hodnotných príkladov záujmu o skvalitnenie života v miestnej komunite“, povedal Martin Šturek, predseda Rady mládeže Žilinského kraja.

Predkladateľom môže byť:  právnická osoba ( obec, mimovládna organizácia alebo jej lokálna zložka, škola a pod.) alebo  neformálna skupina fyzických osôb (nomináciu podávajú minimálne traja členovia neformálnej skupiny). Každý navrhovateľ môže zaslať  jednu nomináciu v každej kategórii.

Nominácie je potrebné dodať do 1. decembra 2017  elektronickou formou na e-mail: rmzk@rmzk.sk  , do predmetu správy uviesť „ocenenie 2017“ alebo písomnou formou na adresu: Rada mládeže Žilinského kraja, M.R.Štefánika 8390/13, 010 01 Žilina.

Nominácia musí obsahovať:

  1. pri nominovanom jednotlivcovi: meno a priezvisko nominovaného, jeho adresu, rok narodenia, telefonický aj mailový kontakt, dôvod návrhu nominácie na ocenenie, 3 fotografie nominovaného z nejakej jeho aktivity.
  2. pri nominácii obce: názov a adresa obecného úradu, dôvod návrhu nominácie na ocenenie, 3 fotografie z aktivít, ktoré obec podporuje.

Nominácie sa predkladajú cez nominačný hárok, v ktorom nájdete všetky informácie.

NOMINAČNÝ HÁROK 2017

Z doručených návrhov odborná komisia vyberie víťaza v každej kategórii.

Udelenie cien bude  18. decembra 2017 v Palacehotelpolom Žilina

od záštitou Igora Janckulíka, poslanca Národnej rady SR a Žilinského samosprávneho kraja. S podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Ministerstva vnútra SR.