Na hodine chémie v 9. triede jedna ich spolužiačka náhle vykríkla a spadla na zem, na chvíľku upadla do bezvedomia. Na zemi dostala veľmi silné kŕče, poranila si ústa, mala nepravidelné dýchanie, silno krvácala, bola dezorientovaná. Všetci 4 mi okamžite prišli na pomoc, išlo pravdepodobne o veľmi silný epileptický záchvat. David zatelefonoval na linku 1. pomoci, dievčatá mi vynikajúco asistovali, zabezpečili prostredie, pomohli so zastavením krvácania. Pomohli mi takým spôsobom, že sa predišlo ďalšiemu zraneniu kamarátky. Privolali pomoc ďalšej pani učiteľky, získali kontakt na matku žiačky od triednej pani učiteľky, informovali vedenie školy… Keď ďalšia spolužiačka dostala po tomto zážitku panický atak a začala hyperventilovať, nezaváhali ani na chvíľku a poskytli 1. pomoc aj jej. Postupovali správne, uplatnili naučené vedomosti a zručnosti, so spolužiačkami zostali až do príchodu ZZS. Celý čas si zachovali chladnú hlavu, náročnú situáciu zvládli profesionálne, naučené vedomosti a zručnosti využili pri záchrane kamarátky. Vďaka ich konaniu a pomoci sa nám možno podarilo zachrániť jeden ľudský život. Keby tam neboli, mohlo to dopadnúť oveľa horšie. V uvedenej náročnej situácii zachovali pokoj, rozvahu a reagovali oveľa lepšie, ako by reagovali mnohí dospelí na ich mieste.

ĎALŠÍ OCENENÍ BOLI:

Jozef Gavran

Osoba, ktorú sme ocenili je človek, ktorý sa snaží slúžiť všetkým ľuďom a vie byť nápomocný v čase i nečase. Je nielen vzorným manželom, otcom, ale i priateľským spolupracovníkom. Áno, taký je Jozef Gavran. Je veľmi pracovitý. Oddychuje len zriedka. Nezaháľa, stále niečo robí, či v záhrade, či okolo domu.
Jeho dobrovoľníctvo sa prejavuje aj aktivitami vo svojej obci. V rámci Oravského záchranného systému pomáha pri zabezpečovaní rôznych charitatívnych aktivít. Pravidelne sa zúčastňuje pri varení guľášu pri príležitosti MDD pre deti so špeciálnovzdelávacími aktivitami v Námestove.
V súčasnej dobe vnímame ľudí skôr nespokojných, uzavretých do seba. Žijúcich vo svojich ulitách.
Jozef je pravý opak. Jeho zmysel pre humor,. Je nápomocný. Vždy s úsmevom na tvári. Ako záchranár v pracovnej oblasti je i aktívnym členom v oravskom záchrannom systéme.
Vo svojom voľnom čase sa zúčastňuje rôznych spoločenských a záchranárskych aktivít.
V rámci poskytovania prvej pomoci sa zúčastňuje besied s praktickým výkladom pre deti, žiakov a študentov. Ako dobrovoľník a záchranár je vždy aktívny pri akciách poriadaných samosprávami. Čo usporiadatelia si veľmi cenia. Nie sú to len akcie obcí, ale aj rôzne futbalové zápasy, hasičské súťaže.
Zabezpečuje humanitnú pomoc – rôzne zbierky, či už hmotné alebo finančné, ktoré sa hlavne odovzdané osamelým matkám a starým ľuďom.
Vždy svojou usilovnosťou, pracovitosťou je vzorom pre svoje okolie, svojich priateľov a zamestnancov.
Práve týmto svojím nadšením pomáhať druhým a bezbranným vie pre túto správnu vec nadchnúť ďalších kamarátov.
O Jozefovi by sa dalo písať ešte veľmi dlho, ale jeho skutky a dobrota hovorí za všetko.

 

Adrián Kolos

Adrián Kolos je žiakom IV.PSA Strednej zdravotníckej školy v odbore praktická sestra. Ide maturovať a vie, že si vybral tú správnu školu. Chce byť dobrým zdravotníkom a pomáhať druhým. Počas štúdiá je aktívny, zodpovedný.
Na praxi je ľudský, empatický. Pacienti i zdravotnícky personál ho majú radi. Ako sa stal plnoletým, chodí darovať krv. Už bol 3 krát. A prečo? Adrián vie, že je to najvzácnejšia tekutina. Zaumienil si to ako svoj životný cieľ – dobrovoľne darovať krv vždy, keď to bude možné, bez nároku na odmenu. Pre neho je to morálne ohodnotenie.
Jeho ľudskosť, ochota sa prejavila i pri záchrane ľudského života. Urgentne daroval najvzácnejšiu tekutinu – krv.
Príbeh urgentného darovania krvi slovami žiaka:
„ Bolo 18. októbra, mali sme po praxi a viezol som sa autom domov. Náhle začal zvoniť telefón, pozrel som sa kto to je, no bolo to len neznáme číslo. Hovorím si, čo ak je to súrne, že treba vždy dvíhať aj neznáme čísla. Tak som teda zodvihol. Predstavila sa mi pani, ktorá pracuje v Národnej Transfúznej stanici v Ružomberku s prosbou nech sa urgentne dostavím. Hovorila, aby som prišiel zajtra najneskôr do 10 hodiny inak vyhasne ľudský život. Vraj sa stala vážna autonehoda a istá pani potrebuje urgentne krv. Hovorila, že má krvnú skupinu 0, ktorá je považovaná za tú najvzácnejšiu a zhodou okolností ju mám práve ja. Spomínala, že obvolala už všetkých možných ľudí a ja som posledná nádej. Súhlasil som. Povedal som si, že treba pomáhať aj keby mi nedali nijaké potvrdenie o urgentnom darovaní.“
Náš žiak nezaváhal ani na chvíľku a išiel. Neprekážalo mu, že by mal byť na praktickom vyučovaní, kde sa veľmi prísne kontroluje dochádzka. Išiel a pomohol zachrániť ľudský život. Pokladáme to za prejav ľudskosti a odvahy nášho žiaka.
Počas štúdia sa zapájal i do projektu Zdravie nás baví, prezentoval prvú pomoc na základných školách. Tiež chodieva na Burzy SŠ, kde reprezentuje kvalitu našej školy mladým ľuďom.
 

Katarína Hrošová Šuríková

Pracovitá členka Dobrovoľného hasičského zboru Korňa, ktorá sa drží hesla: Bohu cťou – národu prácou – blížnemu pomocou.
Už počas pandémie obetovala každý piatok pre dezinfekciu Kysuckej Nemocnice v Čadci + aktívne sa zúčastňovala spoločných zdravotníckych zásahov pri transporte covid pozitívnych, následne pri spolupráci pri koordinácii očkovania a pomoci chorým. Zúčastnila sa aktívne nášho spoločného najdlhšieho zásahu vo Vyšnom Nemeckom po zaťatí vojny v susednej Ukrajine.
Teraz sa aktívne zúčastňuje spoločných zásahov v našom Dobrovoľnom hasičskom zbore Korňa pri zásahoch najmä zdravotníckych zásahoch a tylovom zabezpečení, ďalej aktívne sa venuje prezentácii dobrovoľníckej činnosti hasičov a prezentuje deťom, mládeži ako poskytnúť prvú pomoc (napr. v ZŠ, podujatiach a pod.) na území Žilinského kraja. Vyslovujeme jej úprimné poďakovanie za venovanie stovky odpracovaných hodín v prospech občanov.
 

Ľudmila Húsková

Ľudmila Húsková, pomáha mládeži preventívnym prednáškami, obetavo bojuje proti ich kriminalite, robí zbierky pre chudobných, pomáha osamelým seniorkam. Je autorkou knihy šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi.
13rokov pracuje ako Preventistka na ORPZ Martin, prednáša deťom a mládeži. Aktívne pomáha obetiam šikanovania a kyberšikanovania, vyhľadáva a Pomáha týraným deťom, opusteným deťom a zanedbaným deťom. Svoje skúsenosti, rady pre rodičov, mládež a pedagógov od publikovala v knihe Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi. Robí zbierky pre chudobných a chorých. Pomáha osamelým vdovám. Jej aktivity smerujú aj k závislým na psychotropných a omamných látkach. Je garantkou a spoluzakladateľkou prvého bezpečného domu v SR.