Oceňovanie 2018

Ocenenými za rok 2018 boli:

V kategórii Aktívny mládežník: 

Martina Trnková, Liptovský Mikuláš

Miriam Dianovská, Ružomberok

Teo Mário Janíček, Martin, ktorý získal hlavnú cenu.

Patrícia Ďuranová, Čadca

Erika Klocháňová, Malatina

Tomáš Romaňák, Zubrohlava

Ivana Stašová, Sihelné

V kategórii Aktívny občan:

Igor Janckulík, Krušetnica, ktorý získal hlavnú cenu.

Alexandra Majeríková, Žilina

Kvetoslava Legerská, Ružomberok

Juraj Gregor, Žilina

Helena Druneková, Zubrohlava

Ľudmila Mokošáková, Zubrohlava

V kategórii Top starosta/primátor:

Ján Hartel, Kysucké Nové Mesto

Jozef Balačin, Nová Bystrica

Monika Kavecká, Kunerád

Marián Javorka, Likavka

Július Piták, Rabča, ktorému bola udelená hlavná cena

V kategórii Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži:

Kysucké Nové Mesto

Zázrivá

Liptovský Hrádok, ktorému bola udelená hlavná cena

V kategórii Top čin ľudskosti: 

Ondráš Matej a Krivko Timotej, Nezbudská Lúčka a Varín, ktorým bola udelená hlavná cena

OZ Ľudia proti hendikepu ( Zuzana Jurisová, Martin Gočala), Orava

Video záznam z oceňovanie nájdete tu: Video záznam

Celú fotogalériu nájdete tu: Galéria- foto

_______________________________________________________________________

 

Komisia, ktorá rozhoduje o udelení ocenení a hlavnej cene v každej kategórií je zložená z:

Mária Bošňáková– Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Odbor  mládeže,

Petra Dubeňová- Úrad Žilinského samosprávneho kraja,

Tibor Iró– predseda Asociácie krajských rád mládeže,

Alžbeta Kanáliková–  eRko, Hnutie kresťanských spoločenstiev deti, členka kontrolnej komisie RMŽK

Martin Šturek– predseda Rady mládeže Žilinského kraja.

_________________________________________________________________________________________

Rada mládeže Žilinského kraja ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.

Cena bude udeľovaná v 5 kategóriách:

a/ Aktívny  mládežník– mladý človek do 25 rokov, ktorý svojimi aktivitami a záujmom o život v  miestnej komunite prináša do nej hodnoty, ktoré ju obohacujú.

b/ Aktívny občan– osoba, ktorá svojou angažovanosťou vo veciach verejných a komunitných, je dobrým príkladom pre mladú generáciu. 

c/  Top starosta / primátor– osoba, ktorá stojí na čele obce / mesta. Osoba, ktorá sa okrem iných dôležitých oblastí  venuje aj komunikácii s mladými ľuďmi a ich podpore.

d/ Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži– nominovať  možno mesto alebo dedinu zo Žilinského kraja, ktorá sa venuje mládeži a podporuje ju nad rámec svojich povinností.

e/ Top čin ľudskosti– významný čin, skutok pomoci občanom v núdzi, zdravotne postihnutým, seniorom, deťom, rodinám v kritických okamihoch a pod. Čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivcov či komunity. Čin, ktorý vyzdvihuje ľudskosť, dôstojnosť a odvahu človeka.

„Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva, ľudského prístupu a hodnotných príkladov záujmu o skvalitnenie života v miestnej komunite“, povedal Martin Šturek, predseda Rady mládeže Žilinského kraja.

 Predkladateľom môže byť:  právnická osoba ( obec, mimovládna organizácia alebo jej lokálna zložka, škola a pod.) alebo  neformálna skupina fyzických osôb (nomináciu podávajú minimálne traja členovia neformálnej skupiny). Každý navrhovateľ môže zaslať  jednu nomináciu v každej kategórii.

Nominácie je potrebné dodať do 30.11. 2018 cez tento formulár: https://lnk.sk/lmqF

K nominácií na mail rmzk@rmzk.sk  poslať  4 fotografie nominovanej osoby (obce) a do predmetu správy uviesť „ocenenie 2018“  (Ideálne by to mali byť fotografie, ktoré priamo súvisia a dopĺňajú túto nomináciu (fotografie priamo z činnosti) a jedna z nich by mala byť aktuálna portrétna fotografia.

Z doručených návrhov odborná komisia vyberie víťaza v každej kategórii.

Udelenie cien bude  13. decembra 2018.

Oceňovanie sa realizuje pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

S podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Ministerstva vnútra SR.