Oceňovanie 2016

Víťazmi pre rok 2016 sa stali:

Dominika Kubicová z Čadce v kategórii Aktívny mládežník,

Tatiana Jánošková z Kysuckého Nového Mesta v kategórii Aktívny občan,

Alojz Lajčin z Habovky v kategórii Top starosta/primátor ,

Obec Likavka v kategórii Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži,

Benefičné aktivity mladých ľudí Tomáša Badika a Petra Kuriaka zo Žiliny v kategórii Top čiň ľudskosti.

 


 

Rada mládeže Žilinského kraja

 pozýva nominované osobnosti na vyhlásenie ocenení,

ktoré bude 9. decembra 2016 o 17:00 h

v Palec Hotel Polom, Žilina http://palacehotelpolom.sk/

 


 

Na oceňovanie za aktívne občianstvo a ľudskosť do termímu uzávierky prišlo spolu 22 nominácii:
9 x aktívny mládežník, 6 x aktívny občan, 3 x top starosta/primátor, 2 x Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži, 2 x Top čin ľudskosti.

Komisia, ktorá rozhoduje o TOP víťazoch v jednotlivých kategóriach je zložená z:

Mária Bošňáková– Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Odbor  mládeže,

Igor Janckulík-  poslanec Národnej rady  SR a Žilinského samosprávneho kraja,

Tibor Iró– predseda Asociácie krajských rád mládeže,

Alžbeta Kanáliková–  eRko, Hnutie kresťanských spoločenstiev deti, členka kontrolnej komisie RMŽK

Martin Šturek– predseda Rady mládeže Žilinského kraja.

 


 

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2016 v Žilinskom kraji.

 Rada mládeže Žilinského kraja ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.

Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva, ľudského prístupu a hodnotných príkladov záujmu o skvalitnenie života v miestnej komunite.

Cena bude udeľovaná v 5 kategóriách:

a/ Aktívny  mládežník

b/ Aktívny občan

c/  Top starosta / primátor

d/ Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži.

e/ Top čin ľudskosti

 

Predkladateľom môže byť:

  • právnická osoba ( obec, mimovládna organizácia alebo jej lokálna zložka, škola a pod.)
  • neformálna skupina fyzických osôb (nomináciu podávajú minimálne traja členovia neformálnej skupiny). Každý navrhovateľ môže zaslať  jednu nomináciu v každej kategórii.

Nominácie je potrebné dodať do 1. decembra 2016 cez nominačný list.

a/  elektronickou formou na e-mail: rmzk@rmzk.sk  , do predmetu správy uviesť „ocenenie“

b/ písomnou formou na adresu: Rada mládeže Žilinského kraja, M.R.Štefánika 8390/13, 010 01 Žilina.

Z doručených návrhov odborná komisia vyberie víťaza v každej kategórii.

Udelenie cien bude   9. decembra 2016 v Palace Hotel Polom, Žilina.

 

Oceňovanie sa realizuje pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára. S podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a  Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2016.