Renáta Majchráková, MBA, starostka obce Svrčinovec, sa narodila v Nitre, ale celý život žije aj s manželom v dedinke Svrčinovec. Renátka má silné sociálne cítenie a pomáha ľuďom v ťažkých životných situáciách. Od roku 2009 začala pracovať na obecnom úrade ako koordinátorka aktivačnej činnosti. Už vtedy sa ukázala ako človek s veľkým srdcom. Pomáhala sociálne slabším občanom. Nebol jej nikto ľahostajný a ku každému pristupovala s úctou. Všimla si aj občana bez domova, ktorý žil dlhé roky v maringotke.
V roku 2014 kandidovala na funkciu starostu, uspela a je starostkou dodnes. V začiatkoch prešla náročnou skúškou. Musela čeliť finančným ťažkostiam obce. Nevzdala to a snažila sa aj napriek týmto problémom obec pomaličky posúvať ďalej. Každého občana, ktorý k nej príde s nejakou požiadavkou, vypočuje a snaží sa mu pomôcť, príp. poradiť pri riešení jeho problému. Podporuje spolky a organizácie v obci, oceňuje deti a mládež za reprezentáciu obce a spolupodieľa sa na opätovnom rozmachu futbalu v obci, nakoľko sa v nej dlhé roky nehral futbal súťažne. Chcela by docieliť, aby ľudia, ktorí to nemajú v živote ľahké, pocítili, že niekomu na nich záleží. Preto v roku 2022 z jej iniciatívy Farnosť Svrčinovec v spolupráci s obcou Svrčinovec zaregistrovala farskú charitu v našej obci. Tejto charite venuje voľný čas aj popri svojej časovo náročnej funkcii starostky. S dobrovoľníkmi z charity nezištne pomáha ľuďom v núdzi – navštevuje ich v spolupráci s Červeným krížom, rozváža potravinovú pomoc, organizuje charitné zbierky a benefičné koncerty. S pričinením tejto organizácie zabezpečila občanovi z odľahlej časti obce základné životné potreby, keď sa ocitol v kritickej životnej situácii a žil v nedôstojných podmienkach. Riešila aj problémy marginalizovaných skupín v našej obci pri výstavbe Ekoduktu. Jej životným vzorom je Matka Tereza. Najviac ju oslovil citát: „Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala“.
 

ĎALŠIA OCENENÁ BOLA:

Daniela Štureková

Pani Daniela Štureková je výnimočná poslankyňa obecného zastupiteľstva v Zubrohlave tým, že sa aktívne zapája do všetkých akcii v našej obci i mimo nej, Svojou vlastnoručne vyrobenou výzdobou nás vždy okúzli .Jej dekorácie obsahujú celý rad nápaditých, veselých aj elegantných prvkov. Jej vlastnoručná drevorezba zdobí v našej obci mnohé miesta. Najznámejšie sochy z dreva sú umiestnené pri kaplnke za Kýčerou v Zubrohlave. Vie obratne narábať s motorovou pílou a potom jemne opracovať drevo do želanej podoby.
Vďaka nej je naša obec krajšia a priťahuje pozornosť domácich i turistov.
Je vzorom vlastnej kreativity , realizuje svoje zručnosti do vlastných nápadov s ktorými sa nezištne podelí s prospech našej obce. Patrí jej náš obdiv, uznanie a veľké poďakovanie aj preto lebo svojej kreativite učí mladých ľudí a tak ich zapája do života miestnej komunity.