Zuzka sa už 5 rokov aktívne venuje animátorskej práci so sociálne vylúčenou komunitou rómskych detí v martinskej osade Bambusky. Na Bambuskách aktuálne býva ca. 360 ľudí z 55 rodín, z toho je 170 detí vo veku do 18 rokov. Týždenne chodievame do miestneho Komunitného centra, kde trávime každé piatkové popoludnie spoločnými hrami, výtvarnými a športovými aktivitami. Aktivity sú cielene prispôsobené kognitívnej a zručnostnej úrovni miestnych detí, s cieľom rozvoja ich jemnej motoriky, učia ich spolupráci, cieľavedomosti a rôznym zručnostiam. Občas pridávame tiež ďalšie aktivity teambuildingového charakteru, ako spoločná grilovačka, sánkovačka, futbalový či ping-pongový turnaj.
Najväčším prínosom je, že sa tak podarilo vytvoriť vzťahy dôvery medzi lokálnou rómskou komunitou a animátormi a tiež, že za tých 5 rokov miestne deti doslova rastú pod rukami. Preto sme sa rozhodli tento rok aj miestnych tínejdžerov aktívnejšie zapojiť do prípravy aktivít pre mladšie deti.
Zuzka je kľúčovou osobou v tejto dobrovoľníckej práci, má získanú dôveru rómskej komunity a proaktívne a systematicky pristupuje k problematike rómskej segregácie v našom meste.
Zuzka je navyše aktívna aj v práci s dorastom a mládežou v martinskom evanjelickom cirkevnom zbore, kde zodpovedá za program pravidelných stretnutí mladých a viedla a koordinovala tiež týždenný letný kemp pre 30 stredoškolákov. Aktívne sa venuje rozvoju osobností mládeže.
Na záver, Zuzka je tiež úspešná absolventka bronzovej a striebornej úrovne Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (www.DofE.sk), programu, ktorý okrem rozvoja zručností a fyzickej aktivity dáva veľký dôraz na pravidelné dobrovoľníctvo mladých ľudí. Aktuálne plní ciele zlatej úrovne tohto programu.

Nomináciu na ocenenie predložila: Evanjelická spojená škola v Martine

ĎALŠÍ OCENENÍ BOLI:

Alexander Vrabko

Alexander začínal so službou pre mládež od tínedžerského veku. Pomáhal pri organizácií detských stretnutí eRko – HKSD a neskôr ich aj sám viedol. Pomáhal a spolupracoval a bol činný pri organizácií letných táborov – eRko HKSD. Organizoval posedenia pre mladých a animátorov. Aktívne pomáhal pri vzniku obecnej rady mládeže v Likavke pod hlavičkou RMŽK. Ako dobrovoľník pôsobí aj ako dobrovoľný hasič. Bol činný pri rôznej organizácií akcií pre deti. Ako dobrovoľníkovi mu záleží na formácií mládeže v našej obci. Niekoľkoročná snaha o podporu detí a mládeže v našej obci.

Je to výnimočný mladý človek. Ochotný a obetavý.

Nomináciu  na ocenenie predložilo eRko – HKSD  Územie Orava – Liptov

Erik Jančík

Erik Jančík patrí medzi mladú generáciu aktívnych športovcov. Do povedomia v našej obci sa dostal ako pokračovateľ rodinnej tradície vynikajúcich futbalistov. Svojimi hernými výkonmi potešoval fanúšikov TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou už od svojich žiackych začiatkov. Už ako dorastenec začal obliekať dres mužov TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou, ktorým i vďaka svojej hre v roku 2017 pomohol s postupom do V. Ligy SSFZ skupiny A.

Áno, takýchto alebo podobných talentov môžeme v každej obci či meste nájsť niekoľko. A predsa Erik je v niečom výnimočný. Svoju lásku k futbalu vo svojom mladom veku zdanlivo nepochopiteľne (pretože mal celú hráčsku kariéru pred sebou a mohol sa výlučne venovať a pozerať iba na seba) preorientoval na prácu s deťmi ako budúcimi futbalistami či nefutbalistami.

Po absolvovaní základného trénerského kurzu Erik začal okamžite s vedením vznikajúcej prípravky TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou. Vďaka jeho doslova každodennej snahe sa vtedy z viac ako 30 členného kolektívu neorganizovaných „naháňačov lopty“ začali formovať malí futbalisti. Ako mladý človek  si okamžite vytvoril jedinečný spôsob komunikácie s rodičmi malých futbalistov prostredníctvom sociálnych sietí. Týmto spôsob mal a do dnešných dní i má zabezpečenú dokonalú informovanosť o konaní sa tréningov i zápasových cyklov. V priebehu niekoľkých rokov dokázal sformovať mužstvo žiakov, s ktorými i napriek tomu, že postúpil v súkromnom živote na vysokoškolské štúdium, trénuje minimálne dvakrát do týždňa a samozrejme absolvuje i majstrovské zápasy. Obrovská chuť, zanietenie a srdce človeka, ktoré sa obetuje pre prácu s deťmi (i keď vlastné zatiaľ nemá) mu nedovolili mladšie ročníky detí „nechať napospas osudu“ a opäť ukrojil zo svojho vlastného času, aby sa súbežne venoval ako tréner i nesúťažnej prípravke TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou. Tú aktuálne navštevuje 25 detí! Práca s deťmi ho natoľko pohltila, že kvôli nim prestal v mladom veku i s aktívnym futbalom a ako sám hovorí: „Deti sa nedajú odložiť, tréner musí byť na tréningu i na zápase, inak by to nemalo zmysle.“

Ak by si niekto myslel, že na tréningoch žiakov či prípravky vládne kvôli Erikovmu mladému veku „anarchia“ veľmi by sa mýlil. Erik svojím prístupom a jedinečnou komunikáciou dokáže natoľko zaujať a sústrediť pozornosť malých futbalistov na tréning, že na rečnenie, vystrájanie a narušovanie priebehu tréningu a samozrejme i zápasu ani len nepomyslia.

Zatiaľ čo mnohým trénerom aktuálna situácia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 prerušila trénerskú činnosť o Erikovi to neplatí. Opäť sa vynašiel a prišiel s netradičným riešením! Svojim malým zverencom, ktorí netrpezlivo vždy očakávajú akúkoľvek správu od Erika, každý týždeň pošle inštruktážne video, na ktorom im on osobne predvedie požadovanú tréningovú figúru. Malí futbalisti (žiaci i prípravka) si ju musia doma nacvičiť, rodičia ich nafilmujú a video odošlú Erikovi. Jedinečné riešenie slávi svoj úspech a deti, ktoré sú i kvôli prerušeniu vyučovania doma, sa predháňajú, kto požadovanú figúru zvládne lepšie.

Je priam až neuveriteľné, aké obrovské množstvo osobného času dokázal mladý človek, Erik Jančík, vyčleniť zo svojho života, aby ho odovzdal nie jednému či dvom ďalším, ale takmer 50-tim deťom, ktoré by si týždeň bez stretnutia a spoločného športovania s ním ani len nevedeli predstaviť.

Nomináciu  na ocenenie predložilo vedenie  obce Vysoká nad Kysucou

Jarmila Peldová

Na svete je mnoho zlých ale zároveň aj dobrých ľudí. Každá osoba, ktorú spoznáme, nám do života prinesie niečo dobré i niečo zlé, no v konečnom dôsledku nás všetko posunie vpred. U niektorých ľudí prevažujú negatívne vlastnosti a u niektorých práve tie pozitívne. Keď sme dostali návrh vybrať osobu na ocenenie, hneď nám napadla práve naša  Jarka. Osoba, pri ktorej len zriedka nájdete to zlé.
Jarka je človek, ktorý neupútava veľa pozornosti. Dalo by sa nazvať, že je sivou myškou, avšak po čase strávenom v jej prítomnosti sme si všetci uvedomili, že ňou nie je. Je veľmi šikovná a nadaná. Dokáže zahrať na rôzne nástroje ako napríklad gitara alebo klavír, no už od mala sa venuje hre na husle. Je neuveriteľne dobrá huslistka. Keď bola na základnej škole, hrala v súbore ,,Skalka“ a neskôr aj v súbore ,,Gruník.“ Taktiež hráva pre eRko- HKSD na Vianoce alebo Veľkú noc. Jej hra na husliach neskončila ani na strednej škole, kde hrala v školskom orchestri. Ak nastal nejaký problém, bola vždy ochotná pomôcť. S hudbou ju avšak nespájali len husle, ale taktiež spev v školskom zbore.
Počas svojho už 4-ročného štúdia bola taktiež členom žiackej školskej rady. ,,Prispievala svojou kreativitou, nápadmi, ochotou, promptnosťou a veľkou dávkou zodpovednosti. Po odchode predchádzajúcej rady, s ktorou začínala, našla svoje nenahraditeľné miesto aj v novom tíme, ktorý pomáha stmeľovať a nenúteným spôsobom odovzdáva svoje vzácne skúsenosti z príprav podujatí pre školu, mesto, pri súťažiach či charitatívnych aktivitách rady.“ Toto o Jarke napísala pani koordinátorka.
Vie veľmi dobre pracovať a komunikovať s ľuďmi, čo sa neprejavilo len v ŽŠR, ale taktiež aj na detských táboroch, na ktorých pracovala ako dobrovoľníčka. Aj popri tom všetkom, to bola svedomitá žiačka, ktorá vždy pracovala naplno. Jarka je nesmierne dobrosrdečná osoba. To Vám povie každý, kto ju pozná. Vždy rada pomáha ľuďom okolo seba a nikdy nič nežiada späť. Je pokorná, priateľská, spravodlivá, úprimná a pracovitá. Praje každému len to dobré. Ako napísala jej sestra: ,,Je to človek, s ktorým zažijete aj obyčajný deň neobyčajne.“
Jarka je jednoducho výnimočný človek s veľkým srdcom, ktorý sa stále posúva vpred a nepretržito si ide za svojimi snami. Bojuje a nikdy sa nevzdáva a my si myslíme, že práve preto si zaslúži byť ocenená práve ona.

Nomináciu  na ocenenie predložila: Žiacka školská rada, Stredná odborná škola pedagogická , Turčianske Teplice.

Katarína Krasňanová

Katarína Krasňanová je už 2. rok členka Kysucko- Novo- Mestského mládežníckeho parlamentu. V roku 2020 sa stala podpredsedníčkou parlamentu a svojou akčnosťou vedie mládežnícky parlament. Veľa svojho voľného času obetuje práve parlamentu. Bola spoluorganizátorka mládežníckeho plesu, aktívne sa zapájala a organizovala rôzne svetové dni v meste, pripravovala aktivity pre mládež a bola ťahúnkou členov mládežnícke parlamentu. Od septembra už je aj členkou ŽŠR na Gymnáziu Kysucké Nové Mesto. Prínos v mládežníckom parlamente a mládežníckej politike v meste vidíme práve v tom, že nás vie vždy motivovať a povzbudiť keď aj niečo nejde, rada sa učí, posúva veci dopredu a prijíma výzvy.

Nomináciu  na ocenenie predložila:  Kysucko- Novo- Mestský mládežnícky parlament

Monika Haľamová

Predsedkyňa Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu, aktívna v dobrovoľníctve, rozvíja mládežnícky parlament, organizuje rôzne podujatia pre verejnosť, koordinátorka Dňa bublín a Dňa objatí v Kysuckom Novom Meste, vedie zasadnutia mládežníckeho parlamentu a motivuje mladých ľudí zmysluplne tráviť voľný čas.

Nomináciu  na ocenenie predložila:  OZ SYTEV Kysucké Nové Mesto

Natália Srnčíková, Veronika Dúbravská, Andrea Pepuchová

V žiackej školskej rade Spojenej školy v Tvrdošíne  pracuje viacero aktívnych študentov. Zvláštnu pozornosť a ocenenie si zaslúžia 3 dievčatá 3. ročníka, odbor technické lýceum – Natália Srnčíková, Veronika Dúbravská a Andrea Pepuchová. Sú naozaj zohratý tím a na aktivitách pracujú spoločne, preto nešlo vybrať len 1 z nich. Dievčatá sú aktívne od prvého dňa ako prišli do školy, sú ťahúňom žiackej školskej rade, iniciárorkami mnohých aktivít v škole od rozhlasových relácií, tematických dní (farebné, retro, pyžamové), cez organizáciu akcií (akadémie, Deň študentstva, valentínsky semafor, kvapka krvi, adventný kalendár, sv. Mikuláša, vianočné trhy) až po aktivity s OZ V.I.A.C., pomoc domovu sociálnych služieb a pod. Zvlášť by som chcela zdôrazniť ich enviromentálne aktivity, s ktorými prišli v 2. ročníku a pustili sa do nich s plným nasadením. Samozrejme, že potrebovali trošku pomôcť, ale ich osobný prínos je nepopierateľný. Bolo aj je úžasné pozorovať, ako sa mladé študentky, ktoré majú okrem školských povinností, záujmov (šport, umenie) a komplikovaných rodinných pomerov zaujímajú o dianie okolo seba a snažia sa svojou troškou prispieť, aby sme my všetci mali krajšie prostredie pre život. Z ich mnohých aktivít na ochranu životného prostredia vyberáme: dievčatá vyrobili tematickú nástenku s návodom ako triediť odpad, do každej triedy navrhli nalepiť nad kôš plagát o triedení odpadu (sklo, papier, plasty), pripravili si prednášku s prezentáciou pre 1. a 2. ročník s názvom Nemáme planétu B, navštívili iné triedy a ukázali chlapcom ako a prečo plastové fľaše nahradiť inými, dievčatám navrhli vymeniť jednorázové odličovacie tampóny textilnými, ktoré vlastnoručne doma ušili a spolužiačkam rozdali. Vyrábajú aj ekologické bylinkové mydlá, upravujú, a tak recyklujú staršie oblečenie. Vlani pred Vianocami sme spolu v škole zorganizovali burzu oblečenia, hračiek a športových potrieb. Z použitých záclon zatiaľ ušili asi 200 vreciek, ktoré je možné použiť ako náhradu igelitiek. Požiadali sme o dovolenie robiť osvetu v tomto smere a osloviť zákazníkov supermarketu LIDL v Tvrdošíne. Tam dievčatá zastavovali kupujúcich s otázkami, prečo nakupujú do igelitiek, či by boli ochotní to zmeniť…a rozdávali ušité vrecúška zákazníkom. Dopadlo to nad očakávanie, ľudia boli veľmi milo prekvapení a ocenili to. Ďalšie plánované aktivity v našom meste prerušila situácia ohľadom koronavírusu, ale nevzdávame sa a budeme pokračovať. Možno by sa to niekomu nezdalo veľa, ale keď mladému človeku nie je ľahostajný osud ostatných a je ochotný obetovať svoj voľný čas a prostriedky, určite to nie je málo.

Nomináciu  na ocenenie predložila: Spojená škola Tvrdošín

Nicol Mária Vrabková

Žiačka v škole Obchodná akadémia Ružomberok dosahuje výborný prospech, je aktívnou členkou žiackej školskej rady pri OA Ružomberok, podieľala sa na všetkých akciách realizovaných ŽŠR v škole, je členkou mestského študentského parlamentu Ružomberok a krajského stredoškolského parlamentu ŽSK.

Nomináciu  na ocenenie predložila: Obchodná akadémia Ružomberok

Soňa Führichová

Je žiačkou 4.AZ triedy, študuje odbor Agroturistika, aktívne pracuje v žiackej rade našej školy už  štvrtý rok, najskôr ako predsedníčka triedy a podpredseda a už druhý rok je predsedníčkou žiackej školskej rady.
To sú len funkcie , ktoré jej umožňujú byť aktívnou mladou občiankou, ale to je len začiatok. Patrí k najlepším žiakom v triede a vo svojom odbore. Minulý rok sa zapojila do súťaže Podpor svoj odbor a  aj so svojím teamom získali 1. miesto na Celoštátnej úrovni. Soňa dokázala ako tímliderka motivovať žiakov celej triedy k spoluúčasti na zviditeľnení školy , regiónu a hlavne podporiť záujem žiakov  o chlebové odvetvie –  poľnohospodárstvo. O poľnohospodárstve  rozprávala s nadšením a záujmom, rovnako o svojom odbore , ktorý študuje. Je obetavá, pracovitá a kreatívna . Rovnako reprezentovala našu školu na súťaži Naj Agro dievča a získala v školskom kole  1.miesto a na celoštátnom kole medzi 17 poľnohospodárskymi školami v celej SR  2.miesto.
Takých aktívnych a obetavých mladých ľudí nie je dnes veľa. O to viac si preto vážime Soňu a navrhujeme ju na ocenenie.

Nomináciu  na ocenenie predložila: ŽŠR pri SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline