Buď aktívny a zaujímaj sa o svoje okolie

Oceňovanie 2023

V Žilinskom kraji boli udeľované ocenenia 30 osobnostiam, ktoré sa svojou aktivitou a ľudskosťou angažujú  za krajší život mladých ľudí a miestnych komunít. Oceňovalo sa v kategóriách TOP mládežník, TOP občan, TOP zástupca samosprávy, TOP organizácia  a  Top čin ľudskosti . Išlo o 8. ročník udelenia ocenení.

Rada mládeže Žilinského kraja pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej dňa 7. decembra 2023 ocenila 30 osobnosti Žilinského kraja.

V každej kategórií bolo vyhlásené aj špeciálne ocenenie za výnimočný prínos, ktoré získali: v kategórií TOP mládežník  Michal Jasenovec zo Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom Novom Meste, ktorý pôsobí aj v organizácií eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v Rajci, v kategórií TOP občan  Dana Oravcová z Čierneho, ktorá svoj život zasvätila podpore práv znevýhodnených skupín obyvateľstva. V kategórií TOP zástupca samosprávy Renáta Majchráková, starostka obce Svrčinovec, ocenenie za TOP čin ľudskosti si odniesla skupina mladých ľudí  Zuzana Masariková, David Kostík, Kornélia Tworzydlo, Sofia Pristašová zo Základnej školy Zarevúca v Ružomberku, ktorý zachránili život spolužiačke a v kategórií TOP organizácia ocenenie za dlhoročnú činnosť získala Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých  v Oščadnici.

„Vďačnosť a úcta sú vzácne prejavy v uponáhľanej spoločnosti, ktoré si ľudia môžu navzájom odovzdať. Aj keď ocenení vidia svoju činnosť ako kvapku v mori, bez nej by to more nebolo, tak sa vyjadrila jedna z ocenených. Pre Radu mládeže Žilinského kraja je cťou vytvárať priestor, v ktorom obyvatelia Žilinského kraja môžu vyzdvihnúť hodnoty aktívneho občianstva a ľudskosti cez konkrétnych ľudí zo svojho okolia a tým poukázať aj na to, ako sa dajú vytvárať podmienky pre rozvoj detí, mládeže aj celých miestnych komunít“, povedala Jana Jancová, predsedníčka Rady mládeže Žilinského kraja.

Ocenenie získali aj ďalšie osobnosti:

V kategórií TOP mládežník : Anna Močáryová, Aneta Duchoňová, Erika Mäsiarová, Dorota Matejovie, Nina Kasanická, Matúš Janík, Bc. Dominik Klimek, Michal Ferneza.

V kategórií TOP občan: Marta Kupčíková, Rudolf Kurjak, Eva Dolníková, Denisa Cabadaj Ogino, Jozef Čarnecký, Michal Hajdučík, František Šturek, Darina Súderová, Iveta Lieskovská, Jaroslav Zápotočný, Daniela Jánošová. 

V kategórií TOP čin ľudskosti: Jozef Gavran, Adrián Kolos, Katarína Hrošová Šuríková, Ľudmila Húsková.

V kategórií TOP organizácia: Rada Zábiedovskej mládeže, V kategórií TOP zástupca samosprávy Daniela Štureková.

 

 

 

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2023 v Žilinskom kraji.

Rada mládeže Žilinského kraja ponúka, v 8. ročníku, obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť. 

 

Okolo nás žije mnoho ľudí, ktorým by bolo vhodné vyjadriť vďačnosť, uznanie a pozornosť. Nemusia robiť obrovské zmeny, no snažia sa drobnými krokmi, tam kde žijú, pracujú či študujú, robiť svet krajším, milším a ľudskejším. Ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2023 je priestor, kde im svoju pozornosť, vďačnosť a úctu môže vyjadriť skupina obyvateľov, či organizácia zo Žilinského kraja. Vďačnosti a uznania nikdy nie je dosť.

 

Nominácie na ocenenie môžu prísť v 5 kategóriách: 

a/ TOP mládežník mladý človek do 25 rokov, ktorý svojimi aktivitami a záujmom o život v miestnej komunite do nej prináša hodnoty, ktoré ju obohacujú.  

b/ TOP občan osoba, ktorá je svojou angažovanosťou vo veciach verejných a komunitných, dobrým príkladom pre mladú generáciu.   

c/ TOP zástupca samosprávy Osoba, ktorá pôsobí v miestnej samospráve ( starosta, primátor, poslanec, úradník, člen komisie) a okrem iných dôležitých oblastí sa venuje aj komunikácii s mladými ľuďmi a ich podpore.

d/ TOP organizáciaorganizáciu, ktorá je občianskym združením, neziskovou organizáciou, ktorá systematický a dlhodobo podporuje osobnostný rozvoj mladých ľudí.

e/ Top čin ľudskosti významný čin, skutok pomoci občanom v núdzi, zdravotne postihnutým, seniorom, deťom, rodinám v kritických okamihoch a pod. Čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivcov, či komunity. Čin, ktorý vyzdvihuje ľudskosť, dôstojnosť a odvahu človeka. 

 

Predkladateľom môže byť: právnická osoba (obec, mimovládna organizácia alebo jej lokálna zložka, škola a pod.) alebo neformálna skupina fyzických osôb (nomináciu podávajú minimálne 5 členovia neformálnej skupiny). Každý navrhovateľ môže zaslať jednu nomináciu v každej kategórii.

Nominácie je potrebné dodať do 14. 11. 2023 do 24:00 h cez tento formulár:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHcsebRQMj_JUxHl2E-4fLj9D0EGS1ehPGsVugETDWnIFy1g/viewform 

K nominácii je potrebné na e-mail rmzk@rmzk.sk poslať 4 fotografie nominovanej osoby/organizácie a do predmetu správy uviesť „ocenenie 2023“. Ideálne by to mali byť fotografie, ktoré priamo súvisia a dopĺňajú túto nomináciu (fotografie priamo z činnosti) a jedna z nich by mala byť aktuálna portrétna fotografia.

Z doručených návrhov odborná komisia vyberie na ocenenie tých, ktorí spĺňajú štatút oceňovania a tiež určí jedno hlavné ocenenie v každej kategórií. 

Udelenie ocenení je plánované na 07. decembra 2023 v Martine. 

 

 

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný  inštitút vzdelávanie a  mládeže.

 

Kontakt:

Rada mládeže Žilinského kraja,  M. R. Štefánika 8390/13, 010 01 Žilina, mobil: 0908 965 002,  

e-mail: darina.ciernikova@rmzk.skwww.rmzk.sk