Okrem povinností, ktoré prináša starostovský úrad zvláda vymýšľať a tvoriť nové projekty, podujatia a aktivity pre všetky vekové kategórie občanov. (práca s mládežou, návšteva starších občanov, riešenia sociálnych otázok).

Taktiež podporuje malých podnikateľov v obci a dáva im priestor pre realizáciu a prezentáciu svojich výrobkov počas podujatí, ktoré obec organizuje.

Aktívne sa zapája do podujatí v obci, nie len ako starosta a organizátor ale aj ako účastník, čím dáva inšpiráciu ostatným občanom (bežec počas triatlonu-Goralman, Beh cez tri chotáre, cyklista počas cyklookruhu pod Babou horou, bežkár počas podujatia Babohorská stopa, turista pri výstupe na Babiu horu…)

Naša obec Oravská Polhora je známa gajdošskou kultúrou, preto sa aj náš pán starosta rozhodol učiť  hrať na tento hudobný nástroj, aby tak podporil mladých gajdošov v obci. Má wordmusicovú kapelu s ktorou ešte občas hráva na podujatiach  a medzi občanmi je veľmi populárna, hlavne preto, že moderným spôsobom spracováva piesne z nášho regiónu v goralskom dialekte, v niektorých skladbách s nimi taktiež hrávajú gajdoši na gajdy.   

Okrem klasickej činnosti stíha na podujatiach ovládať hudobnú -mikrofónovú a svietiacu techniku. Graficky vytvára plagáty na podujatia. Pomáha stavať stánky na obecných akciách, pódium, vatru pri pálení jánskej vatry, v skratke povedané nezľakne sa žiadnej manuálnej práce v obci. Ak vidí niečo odrhnuté v obci nehľadá telefón ale náradie ktorým to opraví. Napríklad pri príležitosti víťazného odovzdávania ocenenia Dedina roka pred tesným začatím podujatia, odstraňoval nepekné kríky a burinu pri ceste, hneď na to sa rýchlo prezliekol do obleku a reprezentoval obec.    

Ale hlavne je to človek, ktorý má vízie a pozerá sa vpred do budúcnosti pre celú obec.  Jeho najobľúbenejšia veta znie „  A prečo by to nešlo“