Ocenenie v kategórií Celoživotné dobrovoľnícke dielo