Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži

Nominovaní:

  • Kysucké Nové Mesto
  • Zázrivá
  • Liptovský Hrádok

Ocenenia udelené:

  • Kysucké Nové Mesto
  • Zázrivá
  • Liptovský Hrádok

Hlavné ocenenie:

Go to Top